Kretsmöte krets 46 Gamleby/Vimmerby

I år kombinerat med tema - Kött på mjölk

alt-text

Plats: Stadshotellet, Vimmerby

Tid: 21 mars 19:00 - 22:00

Kostnad: 0

​OBS vi startar med mat kl. 19.00

Från Växa Sveriges styrelse medverkar Sofia Nilsson, Gullringen

Program

  • Sedvanliga kretsmötesförhandlingar
  • Val av köttras till mjölkkorna, Växas ”köttexpert” Karin Karlsson
  • Premiering av 100-tons kor, insatta semintjurar, auktionsgodkända köttrastjurar, kretsens reproduktionsmästare samt i vissa kretsar pris för framgångsrikt juverhälsoarbete
     

Från Växa medverkar också områdesansvarig och lokala rådgivare

Välkomna
hälsar kretsrådet/gm vice kretsordförande Albin Karlsson 070-676 46 83

Årsredovisning

Årsredovisningen finns att ladda ner här från v 11.
Om du vill du ha ett pappers ex per post kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård, liselott.jungergard@vxa.se eller tel 076-10 90 802

Föredragningslista till kretsmötet

1) Val av ordförande för kretsmötet
2) Val av justeringsmän
3) Anmälan av sekreterare
4) Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning
5) Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året
6-7) Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023
8) Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas
- Vad gjorde att vi en gång i tiden gick samman i den kooperativa företagsformen?
- Vad är det som skall hålla oss samman framåt? vad är det gemensamma ”kittet”
9) Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp

Frågor?
vice kretsordförande Albin Karlsson 070-676 46 83

Anmäl dig senast 21 mars

Anmälan senast 21/3

Medlemsträff

Landskap
Småland Östergötland
Datum
21 mars
19:00 - 22:00
Anmäl dig senast
21 mars

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy