Kretsmöte krets 6 Dalarna/Gästrikland

I år kombinerat med temat - Vad ska det bli av kalven?

alt-text

Plats: Stabergs krog, Falun

Tid: 29 mars 10:30 - 15:00

Kostnad: 0

Förmiddagsfika serveras från kl. 10.00

Från Växa Sveriges styrelse medverkar Catarina Bengtsson, Långås via teams ihop med kretsmötet för krets Norrbotten

Program

  • Sedvanliga kretsmötesförhandlingar
  • ”Vad ska det bli av kalven?” Växas Johanna Bengtsson produktansvarig för avel-köttraser guidar oss igenom, hur kan man optimera sin avelsstrategi och samtidigt producera den bästa kalven för dig eller köparen?
  • Premiering av 100-tons kor, insatta semintjurar, auktionsgodkända köttrastjurar, kretsens reproduktionsmästare samt i vissa kretsar pris för framgångsrikt juverhälsoarbete.

Från Växa medverkar också områdesansvarig och lokala rådgivare

Välkomna
hälsar kretsrådet/gm kretsordförande Linda Borgs tel 070-7203726

Årsredovisning

Årsredovisning 2022 kommer att finnas tillgänglig vecka 11 här.
Vill du ha ett pappers ex per post kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård liselott.jungergard@vxa.se eller tel 076-1090802

Föredragningslista till kretsmötet

1) Val av ordförande för kretsmötet
2) Val av justeringsmän
3) Anmälan av sekreterare
4) Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning
5) Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året
6-7) Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023
8) Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas
- Vad gjorde att vi en gång i tiden gick samman i den kooperativa företagsformen?
- Vad är det som skall hålla oss samman framåt? vad är det gemensamma ”kittet”
9) Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp

Frågor?
kretsordförande Linda Borgs tel 070-7203726

Anmäl dig senast 29 mars

Anmälan senast 29/3

Medlemsträff

Landskap
Dalarna Gästrikland
Datum
29 mars
10:30 - 15:00
Anmäl dig senast
29 mars

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy