Kretsmöte krets 74 Norra Västerbotten

Digitalt kretsmöte tillsammans med krets 4 Hälsingland.

alt-text

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 22 mars 19:00 - 21:00

Kostnad: 0

Program

Kretsmötesförhandlingar, se föredragningslista nedan.

Från Växa Sveriges styrelse medverkar styrelseordförande Magnus Carlman, 
Ingelstad samt områdesansvarig/regionchef.

Föredragningslista till kretsmötet

1) Val av ordförande för kretsmötet
2) Val av justeringsmän
3) Anmälan av sekreterare
4) Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning
5) Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året
6-7) Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023
8) Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas
- Vad gjorde att vi en gång i tiden gick samman i den kooperativa företagsformen?
- Vad är det som skall hålla oss samman framåt? vad är det gemensamma ”kittet”
9) Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp

Kretsens utmärkelser delas ut på sommarens medlemsträff

Anmälan
Anmälan om deltagande går bra ändå fram till mötesstart. Anmäl dig via anmälningsformuläret. Vid anmälan erhåller du en Teamslänk för uppkoppling till det digitala kretsmötet. Du kan också välja att ringa in till kretsmötet.

Mötet är öppet 20 min innan mötesstart, logga in i god tid innan kl. 19.00

Välkomna

Hälsar kretsrådet Carina Forslund tel 073-0639819 & Lennart Antonsson 070-6519421

Årsredovisning

Årsredovisning 2022 kommer att finnas tillgänglig vecka 11 här.
Vill du ha ett pappers ex per post kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård liselott.jungergard@vxa.se eller tel 076-1090802

Frågor?

Kretsrådet Carina Forslund tel 073-0639819
Lennart Antonsson 070-6519421

Anmäl dig senast 22 mars

Sista anmälan fram till kretsmötets start.

Medlemsträff

Landskap
Västerbotten
Datum
22 mars
19:00 - 21:00
Anmäl dig senast
22 mars

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy