Kretsmöte krets 76 Norrbotten

I år kombinerat med temat - Företagande & Ledarskap

alt-text

Plats: Kärnhuset, Bälinge

Tid: 29 mars 10:30 - 15:00

Kostnad: 0

Förmiddagsfika serveras från kl. 10.00

Från Växa Sveriges styrelse medverkar Catarina Bengtsson, Långås via teams ihop med kretsmötet för krets Dalarna/Gästrikland

Program

  • Sedvanliga kretsmötesförhandlingar
  • Företagande & Ledarskap, Leif Södermark erfaren seniorrådgivare inom affärsrådgivning hos Ludvig & Co delar med sig av sin kunskap om bla. att
    maximera intäkterna, ha kostnadskontroll, likviditet och lönsamhet samt ledarskap ur olika perspektiv.
  • Premiering av 100-tons kor, insatta semintjurar, auktionsgodkända köttrastjurar, kretsens reproduktionsmästare samt i vissa kretsar pris för framgångsrikt juverhälsoarbete.

    Från Växa medverkar också områdesansvarig och lokala rådgivare

     

Välkomna
hälsar kretsrådet/gm kretsordförande Viktor Lundbäck tel 076-8189084

Årsredovisning

Årsredovisning 2022 kommer att finnas tillgänglig vecka 11 här.
Vill du ha ett pappers ex per post kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård liselott.jungergard@vxa.se eller tel 076-1090802

Föredragningslista till kretsmötet

1) Val av ordförande för kretsmötet
2) Val av justeringsmän
3) Anmälan av sekreterare
4) Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning
5) Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året
6-7) Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023
8) Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas
- Vad gjorde att vi en gång i tiden gick samman i den kooperativa företagsformen?
- Vad är det som skall hålla oss samman framåt? vad är det gemensamma ”kittet”
9) Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp

Frågor?
kretsordförande Viktor Lundbäck tel 076-8189084

Anmäl dig senast 29 mars

Anmälan senast 29/3

Medlemsträff

Landskap
Norrbotten
Datum
29 mars
10:30 - 15:00
Anmäl dig senast
29 mars

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy