Kretsmöte krets 91 Norrköping

I år med ett nytt och spännande tema - mental styrketräning

alt-text

Plats: Sörby herrgård, Bråvalla

Tid: 23 mars 19:15 - 22:00

Kostnad: 0

Mat serveras från kl. 18.30

Från Växa Sverige styrelse medverkar Catarina Bengtsson, Långås, via teams ihop med kretsmötet i krets Södra Skaraborg

Program

  • Sedvanliga kretsmötesförhandlingar
  • Anki Roth ”Coaching by Anki” med lång erfarenhet av dem gröna näringarna har Anki nu utbildat sig till professionell coach. På temat ”mental styrketräning” får du inspiration till hur du tar dig och ditt företag till nästa nivå
  • Premiering av 100-tons kor, insatta semintjurar, auktionsgodkända köttrastjurar, kretsens reproduktionsmästare samt i vissa kretsar pris för framgångsrikt juverhälsoarbete. 

Från Växa medverkar områdesansvarig och lokala rådgivare

Välkomna
hälsar kretsrådet/gm ordförande Per Pettersson tel 070-211 47 60

Årsredovisning

Årsredovisningen finns att ladda ner här från v 11.
Om du vill du ha ett pappers ex per post kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård, liselott.jungergard@vxa.se eller tel 076-10 90 802

Föredragningslista till kretsmötet

1) Val av ordförande för kretsmötet
2) Val av justeringsmän
3) Anmälan av sekreterare
4) Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning
5) Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året
6-7) Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023
8) Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas
- Vad gjorde att vi en gång i tiden gick samman i den kooperativa företagsformen?
-Vad är det som skall hålla oss samman framåt? vad är det gemensamma ”kittet”
9) Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp

Frågor?
kretsordförande Per Pettersson tel 070-211 47 60

Anmäl dig senast 23 mars

Anmälan senast 23/3

Medlemsträff

Landskap
Östergötland
Datum
23 mars
19:15 - 22:00
Anmäl dig senast
23 mars

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy