Kretsmöte krets 92 Östgötabygd

I år kombinerat med tema - Avel

alt-text

Plats: Vretakluster, Vreta kloster

Tid: 20 mars 19:15 - 22:00

Kostnad: 0

Mat serveras från kl. 18.30   

Från Växa Sveriges styrelse medverkar Anna Samuelsson, Skeppshult, via teams ihop med kretsmötet för krets Kalmar.

Program

  • Sedvanliga kretsmötesförhandlingar
  • Nyheter ifrån VikingGenetics och VikingHolstein, Hanna Driscoll, avelsledare för VikingHolstein.
  • Premiering av 100-tons kor, insatta semintjurar, auktionsgodkända köttrastjurar, kretsens reproduktionsmästare samt i vissa kretsar pris för framgångsrikt juverhälsoarbete. 

Från Växa medverkar också områdesansvarig och lokala rådgivare

Välkomna
hälsar kretsrådet/gm kretsordförande Anders Samuelsson tel 070-310 64 27

Årsredovisning

Årsredovisningen finns att ladda ner här från v 11.
Om du vill du ha ett pappers ex per post kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård, liselott.jungergard@vxa.se eller tel 076-10 90 802

Föredragningslista till kretsmötet

1) Val av ordförande för kretsmötet
2) Val av justeringsmän
3) Anmälan av sekreterare
4) Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning
5) Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året
6-7) Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023
8) Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas
- Vad gjorde att vi en gång i tiden gick samman i den kooperativa företagsformen?
- Vad är det som skall hålla oss samman framåt? vad är det gemensamma ”kittet”
9) Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp

Frågor?
kretsordförande Anders Samuelsson tel 070-310 64 27

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Medlemsträff

Landskap
Östergötland
Datum
20 mars
19:15 - 22:00
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy