Ledarpraktikan

Utvecklas i rollen som ledare. 5-6 December - Halland - Ästad Vingård, Tvååker

Utvecklas i rollen som ledare - Hjälp, bollplank och coachning i ledarskapsfrågor!

Är du redo att ta nästa kliv och växa i din roll som ledare? Ledarpraktikan är utvecklingskonceptet för dig som driver egen verksamhet eller har en ledande befattning. Konceptet baserar sig på den praktiska handledarboken Ledapraktikan. Konceptet bygger på tre gemensamma nätverksträffar med enskild coachning mellan träffarna.

Träff 1: Konsten att leda sig själv
Träff 2: Konsten att leda andra
Träff 3: Konsten att leda sin verksamhet

2018-2019 års omgång av Ledarpraktikan ges delvist stöd av Landsbygdsprogrammet ordinarie pris för Ledarpraktikan är 38 000 kr per deltagare exl konferensavgift för träffar. Årets pris mha av subventioneringen: 25 000 kr+ moms per deltagare Delvis kostnad för kost och logi tillkommer. Anmälan till Ledarpraktikan är bindande!

Anmälan
Ledarpraktikercoach Åsa-Lina Nordlund, Växa Sverige, 010 - 471 0342, asa-lina.nordlund@vxa.se

Läs mer om Ledarpraktikan här.

Kurs

Plats
Halland
Dag och tid
5 till 6 december
Sista anmälan
30 oktober