Onlinekurs - Inre och yttre stallmiljö – för häst och omvärld

För dig som vill lära dig mer om hästens närmiljö.

alt-text

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 14 december 18:00 - 20:40

Kostnad: Kostnadsfritt - Aktiviteten är finan­sierad med EU-medel via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen

Under kursen går vi igenom exempel på hur man förbättrar hästens närmiljö och vilka positiva sidoeffekter det har.

Smarta tips för att underlätta utfodring inne i stallet och i hagen och hur ska vi tänka kring utfodring när kostnaderna ökar? Vad gäller för lagring av stallgödsel? Hur kan vi jobba för att minimera leriga hagar och medverka till att hästen blir en ännu viktigare resurs för hållbar landsbygd?

Program

 • 18:00-18:15 Välkommen
  Greppa Näringen häst – information kring Greppa Näringen och dess kostnadsfria rådgivningsprogram för hästgårdar. Vem kan ansluta sig?

 • 18:15- 19:10 Hästens stallmiljö – optimal stallmiljö och hur olika inhysningssystem påverkar häst och kretsloppet.
  Foderhantering – Hur fodrar vi smart?
  Vad gäller för lagring av stallgödsel? Krav för lager samt räkneexempel

 • 19:10-19:20 Bensträckare

 • 19:20-20:10 Yttre miljö. Hur håller vi hagarna torra och ekosystemet på topp?

 • 20:10-20:30 Tillstånd Genomgång av vilka tillstånd som kan vara aktuella för hästverksamhet.

 • 20:30-20:40 Frågor och diskussion

Välkomna

eu-flagga.png          greppa-naringen-logo.png         

Frågor?

För mer information och frågor, kontakta Matilda Lindensmed, Uppsala, tel. 010-471 07 30

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Kurs

Datum
14 december
18:00 - 20:40
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy