Onlinekurs - Miljöundersökning och ventilation i grisstallar

Sveriges Grisföretagare bjuder in till en öppen föreläsning tillsammans med Sivert Johansson och Växa kring hur stallmiljön påverkar hygienen i grisboxen.

alt-text

Plats: Digitalt

Tid: 17 januari 08:30 - 11:15

Kostnad: Kostnadsfritt.

Sveriges Grisföretagare vill utveckla kunskap hos framför allt byggrådgivare för att förbättra miljön i grisstall. Vi vet att en god hygien i grisboxar och välanpassad ventilation är viktiga faktorer för välmående grisar.

Miljöundersökningar och kunskap om grisventilation är områden där det behövs fler kompetenta rådgivare.  

Mot bakgrund av detta bjuder Sveriges Grisföretagare tillsammans med Växa in till en öppen föreläsning om hur vi skapar förutsättningar i stallmiljön för bra hygien i våra grisstall.

Seminariet är kostnadsfritt och ingår som en del i en satsning finansierad av Landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Program

 • 8:30  Inledning
  Grisen i fokus
  - Om biologi, optimal miljö och beteende för de olika djurkategorierna
  Översikt ventilationssystem för gris
  Hur ser det ut i svenska grisstallar idag?

 • 10:15  Paus 10-15 min

 • 10:30  Tillskottsvärme
  Om hur du skapar förbättrad miljö med värme.
  Undertryck luftströmmar och lufttryck
  Om dess betydelse för ventilationens funktion

 • 11:10 Föreläsning avslutas

Föreläsare: Ventialtionsexpert Sivert Johansson & Karin Andersson, byggrådgivare Växa. 

eu-flagga.png          sverigesgrisföretagare.png

Frågor?
Kontakta Karin Andersson, Växa tel: 010-471-01 57 e-post: karin.andersson@vxa.se

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Kurs

Datum
17 januari
08:30 - 11:15
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy