Onlinekurs- Starka kalvar! Kurs med fokus på utfodring och management

Kalvens första tid i livet lägger grunden till den framtida mjölkkon. På denna kurs får du tips och råd kring utfodring och management för kalvar.

alt-text

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 09:30 - 10:30

Kostnad: 250 kr per uppkoppling

​​Kalven är framtiden i besättningen. Hur får vi starka och friska kalvar som har en hög tillväxt? Studier visar att en hög tillväxt under kalvperioden leder till en högre produktion efter inkalvning. En god tillväxt är också en förutsättning för en optimal inkalvningsålder. 
 
Produktionsrådgivare Johanna Bengtsson pratar om praktiska tips kring utfodring och skötsel gällande kalvar från födsel till avvänjning. Vi kommer även att belysa kalvutfodringens effekter på produktionsekonomin.
 
Frågor?
Kontakta Johanna Bengtsson, 010-471 03 43, johanna.bengtsson@vxa.se

Anmäl dig här senast 9/3

Kurs

Datum
11 mars
09:30 - 10:30
Anmäl dig senast
09 mars

Foton tagna på våra kurser och träffar, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild meddelar du Växa Sveriges representant på plats. 
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy