Onlinekurs Värdera djurvälfärden i din besättning

Att använda kobedömningar som ett sätt att utvärdera djurvälfärd blir allt vanligare. Kursen besvarar frågorna hur, varför och till vilken nytta.

alt-text

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Tid: 10:00 - 12:30

Kostnad: 400 kr

​Kursen äger rum 4/12 kl. 10:00-12:30 och 8/12 kl. 10:00-12:00

Kursen är uppdelad på två tillfällen. Första tillfället ägnas åt att gå igenom grunderna för kobedömning och kopplingen till djurvälfärd. Deltagarna får arbetsmaterial för att testa i sin egen besättning och kanske se sin djurhållning ur ett nytt perspektiv. Vid andra tillfället baseras kursen på det som kursdeltagarna själva uppmärksammat i sina besättningar. Fokus ligger då på att diskutera hur resultaten kan tolkas och användas för att trimma djurhållningen.

Kursen ger både kunskap som gör det enklare att gå mejeriernas och konsumenternas krav till mötes samt praktiska råd om hur resultat från kobedömningar kan användas av gården.

Föreläsare Karin Thunberg var en av de första att utföra djurbedömningar i svenska besättningar och hon delar nu med sig av sin kunskap. Vid andra kurstillfället deltar veterinär Anna-Lena Hegrestad, som idag är en del av Växas utvecklingsavdelning. Hon har många års erfarenhet av besättningsrådgivning och föreläser ofta för andra veterinärer och rådgivare.

Kallelse med länk till Teams skickas dagen innan kursstart.

Finansieras av Landsbygdsprogrammet.

eu-flagga.png

Frågor?
Karin Thunberg 010-4710728 och Anna-Lena Hegrestad 0104710934

Anmäl dig här senast 2/12

Kurs

Datum
4 december
10:00 - 12:30
Anmäl dig senast
02 december

Foton tagna på våra kurser och träffar, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild meddelar du Växa Sveriges representant på plats. 
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy