Onlinekurs ViLA- Villkorad läkemedelsanvändning

Välkommen till en digital kurs om ViLA- villkorad läkemedelsanvändning

alt-text

Plats: Digital via teams, begränsat antal deltagare.

Dag: 17 - 20 januari

Kostnad: 2 200 kr

​Kursen är förlagd till 2 dagar mellan kl 9.00-12.00.

Tisdag 17:e januari och fredag den 20:e januari

För att ha ViLA på din mjölk- eller köttgård behöver du och/eller din personal gå en kurs i ViLA för besättningar. Kursen är indelad i 4 delmoment. 1 skriftligt prov före kursstart, en teorikurs på 10 timmar med egen studietid inkluderad. Den teoretiska kursen avslutas med ytterligare ett skriftligt prov och därefter följer praktiska övningar och ett praktiskt prov i din egen besättning. Alla på gården som ska behandla djur måste gå utbildningen. 

​ViLA-arbetet sker i samarbete mellan er på gården och en av våra specialutbildade veterinärer. Tillsammans sätter vi upp mål för djurhälsan och följer sedan upp det förebyggande djurhälsoarbetet vid de regelbundna ViLA-besöken.

ViLA kan långsiktigt leda till en minskad kostnad för sjukdom och en ökad inkomst på grund av en mer effektiv produktion, tack vare att fokus läggs på förebyggande djurhälsoarbete i tätt samarbete med veterinären. ViLA-besök kostar ungefär lika mycket som akutbesök i de flesta besättningar. Däremot kan ViLA ge stor utväxling i form av förbättrad djurhälsa och det är också ett arbetssätt som utvecklar personalen. 

Frågor?

David Ericsson, djurhälsoveterinär, Örebro, 076-135 49 78. Lina Lundholm, djurhälsoveterinär, Linköping, 073-387 18 64

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Kurs

Datum
17 - 20 januari
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy