Producera mjölk i robot

Är du intresserad att bygga eller bygga om ditt robotstall? Missa då inte denna kurs där vi besöker en nyligen ombyggd robotgård.

alt-text

Plats: Berte Gård AB konferenssal, koordinater 56.8397 N, 12.6591 Ö

Tid: 14 december 09:00 - 16:00

Kostnad: Greppa Näringen och EU landsbygdsprogram via Länsstyrelsen Halland bekostar kursen men kostnad för lunch och fika tillkommer.

Förmiddagen börjar med ett teoripass i konferenslokalen på Berte Gård. Efter lunch presenterar Berte Gård sin nya stallslösning och sina lärdomar. Vi kikar på deras stall och diskuterar för och nackdelar utifrån förmiddagens teoripass.


Kursen kommer också innehålla följande ämnen:

  • Information om Greppa Näringen, syfte och mål med kursen utifrån ett miljö- och produktionsperspektiv. 

  • Diskussion kring hur mjölkning i robot kan optimeras för att minska miljöpåverkan via ammoniakavgång, förluster via växthusgaser, energiförbrukning mm.

  • Olika typer av kotrafik, rutiner för gynnad produktion och djurhälsa, optimering av foderutnyttjandet och minskat spill. 

  • Möjligheter och utmaningar vid byggnation för robot i nya eller befintliga stall för att bibehålla eller öka produktionen.     

  • För- och nackdelar med olika system och lösningar i robotstall ur ett klimat - och miljöperspektiv. 

Välkommen!

                                

 

Frågor?
mikaela.samuelsson@vxa.se

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Kurs

Landskap
Halland
Datum
14 december
09:00 - 16:00
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy