Seminarium om bete

Välkommen till ett seminarium om betesdrift på Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele och Kalset Mjölk i Skeppshult fredagen den 15 juni kl 9.30-15.00.

Bete är i många fall en dåligt utnyttjad resurs, men genom noggrann strategi och skötsel kan betet stå för en betydande del av foderförsörjning. Bete är billigt, men bete är något som händer här och nu och det gäller ha en plan för skötseln.

Program

  • 09:30 Samling med fika på Stora Segerstad
  • 10:00 Rationella betessystem, bete med robotmjölkning
    Eva Spörndly, SLU, Uppsala
  • 11:00 Grovfoder - En blick bakåt och framåt i tiden
    Rolf Spörndly, SLU, Uppsala
  • 12:00 Lunch
  • 13:00 Gårdsbesök med betesvandring hos Hans och Anna Samuelsson, Kalset Mjölk. Gården har lagt om till ekologisk drift och satsar på betesdrift.
  • 15:00 ca Avslutning

Gästföreläsare
Eva Spörndly, SLU som under många år forskat på SLU och hennes stora intresse är bete och betesdrift, automatisk mjölkning samt betesbaserad mjölk- och köttproduktion. Rolf Spörndly, SLU kommer också att medverka. Han är forskningsledare på SLU och har haft en lång karriär på SLU inom forskning om vallfoder och mjölkproduktion.

Under betesvandringen hos Hans och Anna på Kalset medverkar även Eva Spörndly, en växtodlingsrådgivare samt utfodringsrådgivare från Växa Sverige för att diskutera bete och betesproduktion.

Anmälan
Anmälan här på hemsidan senast 12 juni eller till Ann-Theres Persson, 010-471 03 11 Elin Eriksson 010-471 05 70

Pris: 250 kr/deltagare (exkl moms faktureras)

Kurs

Plats
Småland
Dag och tid
15 juni
Sista anmälan
12 juni