Sensorer i mjölkproduktionen

Sensorer i mjölkproduktionen, gör de någon skillnad? Välkommen till Växa Sverige, Röbäcksdalen den 6 december kl 11-15.

På vilket sätt kan sensorer bidra till förbättrad mjölkproduktion? Hur kan standardiserade rutiner (SOP) bidra till ett bättre resultat? Vi tittar på data från kokontrollen. Träffen syftar till att skapa en dialog mellan lantbrukare, forskare och industri. Du kan bli bättre och din medverkan kan påverka.

Kundträff med Annica Hansson (Växa) produktionsrådgivare och Herd Navigatorspecialist, Per Arnesson (Växa) veterinär och fruktsamhetsspecialist och Cecilia Bågenvik (DeLaval)

Rådgivare förbereder data från kokontrollen 2017/18 för varje gård som deltar.

Agenda 

  • Deltagande lantbrukare presenterar gården.
  • Rådgivare presenterar anonymiserade resultat för varje deltagande gård och jämför med medeltal från kokontrollen.
  • Gemensam diskussion med exempel på hur processer på gården kan förbättras
  • Presentation av de mest kostnadseffektiva rutinerna, och hur de används i verktyget DelPro.

Träffen finansieras av det tematiska nätverket 4D4F inom ramen för Horizon 2020 i samarbete med KSLA, DeLaval och Växa Sverige

Kostnad 120 kr, inkl. lunch och kaffe.

Anmälan senast 26 november till Annica, 010 471 03 10 eller Britt-Marie Olofsson 070-269 29 06

Välkomna! 

Kurs

Plats
Västerbotten
Dag och tid
6 december
Sista anmälan
26 november