Träff tema foderberedning och inomgårdsmekanisering

Välkommen till en träff med fokus på foderberedning och hur vi minskar foderspillet från fält till foderbord. Gårdsvandring och föreläsning.

alt-text

Plats: Röda Gården, Öskevik, Nora

Tid: 19 januari 10:00 - 14:00

Kostnad: Träffen är kostnadsfri för deltagarna då den finansieras via Greppa Näringen och Landsbygdsprogrammet. Lunch och fika till självkostnadspris.

​Välkommen till en träff med fokus på hur du kan minska foderspillet ochoptimera foderstaten på din gård. Vilka olika lösningar finns och vad passarbäst på din gård?

Program

  • Vi startar med en gårdsvandring med fokus på gårdens foderberedning. Vad ska du tänka på och vilka olika lösningar finns?
  • Efter lunch blir det en föreläsning kring olika foderkedjor.
  • Foderspill i fält och lager. Hur kan vi minimera foderspillet i foderberedning och utfodring?
  • Hur kan vi anpassa foderstaten för olika djurkategorier så att det blir bäst för både djur, plånbok och miljö?

Träffen vänder sig både till mjölkproducenter och ungdjursuppfödare.

Medverkande
Karin Andersson, byggrådgivare, Växa Sverige
Niklas Johansson, produktionsrådgivare, Växa Sverige
Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen.

eu-flagga.png      greppa-naringen-logo.png

Frågor?
Kontaktperson Ann-Sofie Hedberg, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se eller 010-224 84 26

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Kurs

Landskap
Närke
Datum
19 januari
10:00 - 14:00
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy