Ekologisk diskussion kring svaveleffekt

Ekologisk diskussion kring svaveleffekt på kväveupptag och proteinnivåer.

alt-text

Plats: Andreas Hansson, Hönryd, Getinge

Tid: 17 maj 18:00 - 18:30

Kostnad: 500 kr inkl fika

Hur ser din gödslingsstrategi ut?

  • Ingrid Holmberg, Växa, leder diskussion kring svaveleffekt på kväveupptag och proteinnivåer.

  • Hugo Hjelm, Yara berättar om försök med polysulfat

  • På Vallföreningens fältvandring visas försöksrutor med olika kvävegödsling av både stall och mineralgödsel, diskussion kring markens och stallgödselns kväveleverans. Vallföreningens program startar efter ekoträffen dvs 18.30 – se mer här.

  • Det ekologiska halländska Polysulfatförsöket kommer vi analysera och diskutera på ERFA-träffar i höst, varmt välkomna!
Frågor?
Ingrid Holmberg ingrid.holmberg@vxa.se Sara Lundberg 010-4710336

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Träff

Landskap
Halland
Datum
17 maj
18:00 - 18:30
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy