Vallkonferens 2020

Visst vill du veta mer om vallodling och utfodring av vallfoder?! Boka in den 4–5 februari i din kalender för Vallkonferens 2020, kom, lyssna och ställ frågor!

alt-text

Plats: Uppsala

Dag: 4 - 5 februari

Kostnad: 0 kr

Vid två tillfällen har Vallkonferensen anordnats för att alla vallintresserade – utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare – ska kunna träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området. I februari 2020 är det dags igen. 

Programmet kommer bland annat att innehålla:

  • Ny teknik som hjälp i vallodlingen
  • Grovfodereffektiva kor, mindre metanutsläpp
  • Bete – naturbete, osynliga stängsel, tramptålighet
  • Majs – sorter, sjukdomar
  • Hjälpsådd och gödsling
  • Vallar tåliga vid extremväder
  • Kolinlagring och andra ekosystemtjänster
  • Presentation av Årets Vallmästare
  • Inno4Grass – goda tips från vallbönder
  • Bra vallfoder en nyckel till god hälsa och välfärd hos hästar

Mer information kommer du att hitta på slu.se/vallkonferens2020

Arrangörer:
SLU, Växa Sverige, Hushållningssällskapen, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket

Kurs

Landskap
Datum
4 - 5 februari