Vallkonferens 2023

Senaste Nytt om vallen

alt-text

Plats: Sveriges Lantbruksuniversitet Undervisningshuset, Uppsala

Dag: 7 - 8 februari

Kostnad: Se vid anmälan

Vallen ger det viktigaste fodret till idisslare och hästar. Det är också den gröda som odlas på störst areal i Sverige. Den 7–8 februari 2023 är det dags för den fjärde vallkonferensen vid SLU i Uppsala. Vallkonferensen är en viktig samlingsplats för alla som är intresserade av vall och bete. Du kommer att få reda på det senaste från forskning och rådgivning.

Några smakprov från programmet:

  • Idisslarna är viktiga för ekosystemet – kolinlagring, vallen i växtföljden, biodiversitet…
  • Utmaningar för vall och bete i nya CAP
  • Gödslingsstrategier när priserna stiger
  • Ny teknik för att följa kvaliteten i den växande vallen
  • Insådd av vallbaljväxter på hösten
  • Drönare på bete
  • Näringsrikt bete med vårsådd höstråg
  • Hållbara vallbaljväxter
  • Bevattning av vall Fodervärde i olika gräsarter
  • Hur påverkar den nya prisbilden vallens plats i foderstaten?

Varmt välkommen! Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av odling och/eller utfodring av vallfoder och arbetar som rådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, beslutsfattare, säljare eller är student.

Konferensen arrangeras av SLU, Växa Sverige, Hushållningssällskapet, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket.

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Kurs

Datum
7 - 8 februari
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy