Vallkväll i Lindby & Östra Sörby Öland

Tema: Ekonomisk grovfoderproduktion med precision

alt-text

Plats: Farmac Lindby och Folkesson, Östra Sörby. Samling hos Farmac på Öland, Lindby Bygata 15

Tid: 16 maj 18:30 - 22:00

Kostnad: 0 kr

​Program

 • Precision, kostnad och kapacitet i vallskörden.
  Christer Johansson, teknikrådgivare
 • Rätt kvävegiva till vall.
  Vi tittar på provrutor i vall med givor från noll och uppåt.
  Linda af Geijerstam Hushållningssällskapet.

 • Spara foder med nogrann ensilering.
  Vilken typ av ensileringsmedel ska man välja?
  Matilda Johansson, Svenska vallföreningen 

Medverkande: Farmac på Öland AB, Svenska vallföreningen, Svenska Foder, Lantmännen, Swedish Agro, Växa och Hushållningssällskapet.

Svenska Foder, Lantmännen och Swedish Agro på bjuder mat och kaffe. 

Anmälan
på denna sida eller 0480-156 70, info.h@hushallningssallskapet.se

Välkommen!

Arrangeras tillsammans med Ölands hushållningsgille

Frågor?
Kurt Hallberg, 070-333 83 20 Linda af Geijerstam, 070-605 67 55

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Träff

Landskap
Öland
Datum
16 maj
18:30 - 22:00
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy