Vallkväll på Vitemåla Gård

Välkommen till en vallkväll hos familjen Ljungfjärd på Vitemåla Gård i Ålem den 16 maj kl 18.30.

Vi samlas på vallen ca 500 m från E22 (sväng av vid Haraldsmåla och Pataholm).

Tema - Torkstrategi i vallodlingen

  • Etablering - Med Per-Anders Andersson i spetsen diskuterar vi för och nackdelar med olika skyddsgrödor samt olika sätt att maximera grovfoderskörden.

  • Bevattning - Frans Johnsson berättar om strategier vid bevattning av vall och vallinsådd.

  • Svavelstrategi - Vi jämför olika gödslingsstrategier med svavel.

  • Erfarenheter från 2018 - Vi går igenom och diskuterar de erfarenheter vi har tagit med oss från sommaren 2018.

Swedish Agro, Svenska Lantmännen, Svenska Foder, Scan, Växa Sverige och Hushållningssällskapet medverkar.

Scan tillsammans med växtodlingsfirmorna bjuder på Hamburgare under kvällen.

Information
Therese Tarler, 0706-056 775 eller Kurt Hallberg, 0703-33 83 20.

Anmälan
senast 13 maj här på webben till 0480-156 70 eller på info.h@hushallningssallskapet.se eller Kurt Hallberg, kurt.hallberg@vxa.se

Välkomna! 

Foton tagna på våra kurser och träffar, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild meddelar du Växa Sveriges representant på plats. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy.

Anmälningstiden har gått ut.

Träff

Plats
Småland Öland
Dag och tid
16 maj
Anmälan senast
13 maj