Växa Sveriges årsstämma

Växa Sveriges årsstämma, torsdag 16 maj 2019, kl 10.00-17.00 Scandic Hasselbacken, Stockholm

Växa Sveriges 40 fullmäktige är kallade till årsstämma den 16 maj i Stockholm. Stadgeenliga stämmoförhandlingar står på programmet.

Från kretsmötena runt om i Sverige har det inkommit fem stycken motioner som ska behandlas rörande: Prissättning av kokontrollen, It-samverkan på nordisk nivå, biogas användning till företagsbilar, seminutbildning på naturbruksgymnasier samt en motion om tjurmödrars exteriörpoäng (SRB).

Styrelsen kommer att presentera den nyligen beslutade ”Strategi 2023”. Fullmäktige kommer också för första gången behandla och förhoppningsvis anta en formulerad ”Medlemsvilja”.

Medlemsträff

Plats
Dag och tid
16 maj