Växadagarna i Umeå 29-30 januari

Växadagarna Mjölk och Kött äger rum i Umeå, Folkets Hus, den 29 och 30 januari. Inspirerande exempel, politik och internationella marknadsutblickar blandas i programmet.

Växadagarna Mjölk och Kött 2019

Lönsamhet och konkurrenskraft på en global marknad

Årets program erbjuder parallella spår med inriktning på mjölk- respektive köttföretagande, där du som deltagare väljer mellan olika programavsnitt.

Allt om Växadagarna Mjölk och Kött 2019 Plats
Västerbotten
Dag och tid
29 till 30 januari