Växadagarna i Jönköping 5-6 februari

Växadagarna Mjölk och Kött äger rum på Elmia i Jönköping, den 5 och 6 februari. Inspirerande exempel, politik och internationella marknadsutblickar blandas i programmet.

Växadagarna Mjölk och Kött 2019

Lönsamhet och konkurrenskraft på en global marknad

Årets program erbjuder parallella spår med inriktning på mjölk- respektive köttföretagande, där du som deltagare väljer mellan olika programavsnitt.

Allt om Växadagarna Mjölk och KöttPlats
Värmland Västmanland Uppland Sörmland Närke Dalsland Bohuslän Västergötland Östergötland Småland Blekinge Halland Öland Gotland
Dag och tid
5 till 6 februari