VikingRed framtidens ko

Tag chansen att få träffa breeding manager för VikingRed, Jakob Lykke Voergaard och få lyssna till en inspirerande föreläsning om den fantastiska rasen.

alt-text

Plats: På driftplatsen i Ekjsö, Kråkebergsvägen 2, 575 96 Eksjö

Tid: 18:30 - 21:30

Kostnad: Gratis

Tag chansen att träffa VikingReds breeding manager Jakob Lykke Voergaard och lyssna på hans föreläsning "VikingRed framtidens ko" tillsammans med andra avelsintresserade lantbrukare.
 
  • Vad gör VikingRed till framtidens ko?
  • Är avelsarbetet konkurrenskraftigt ur ett internationellt perspektiv?

Lokala avelsrådgivare finns också på plats.

Vi bjuder på middag med start kl 18:30 och föreläsningen börjar cirka 19:15.

Efteråt finns det tid för övriga frågor.

Med tanke på covid -19 har vi ett begränsat antal platser och vi kommer ta in anmälan.

Fysiska möten – kurser och träffar
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är måna om att inte sprida smitta mellan våra kunder. Max antal 50 deltagare gäller vid arrangemang inom/utomhus. Vid specifika evenemang kan ett lägre antal gälla.

  • Avstå från att delta om du känner förkylningssymptom eller misstänker smitta av covid-19 på din gård.
  • För minskad smittrisk håller vi god handhygien och ett säkert avstånd till varandra.

Anmälan krävs för att delta
Först till kvarnprincipen gäller.

Frågor?

julia.jonssonnilseryd@vxa.se, 010-471 05 31

Anmälningstiden har gått ut

Träff

Landskap
Östergötland Småland Öland
Datum
20 oktober
18:30 - 21:30
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild meddelar du Växa Sveriges representant på plats. 
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy