Kopodden - Fokus lönsamhet

Följ med till både mjölk- och köttföretag i Sverige. Företagarna berättar om vad som är viktigt i deras produktion, sina kor och om hur just deras företag hanterat situationen med höjda priser på insatsvaror.

Fokus lönsamhet

Det kommer handla om tankarna bakom en dubblerad mjölkproduktion, om att vara en offentlig bonde, fördelen med ERFA-grupper, hur man gör för att bli Sveriges Repromästare och att driva ungnötsproduktion med 2 000 djur.

Du får också träffa Växas experter som delar med sig av sina råd och tips kring en rad olika ämnen.