Hur rapporterar du idag?

Hur du kan använda första versionen av MinGård, beror på vilka rapporteringsvägar du använder idag.