Optimera produktionen

Grovfoderproduktion

Grovfoderproduktion

Grovfoder ligger inom både produktions- och växtodlingsrådgivares kompetens och därför samarbetar vi gärna kring dessa frågor för att du som kund ska få bästa möjliga stöd i dina beslut.

alt-text

Vi kan tillsammans gå igenom dina förutsättningar och möjligheter att ta fram bästa möjliga grovfoder till dina djurkategorier.

Det handlar om hela vägen från vallfröblandningar, majs, helsäd, gödsling, skördetidpunkt, ensileringsteknik, provtagning, analys av skördar, kostnadsberäkningar och djurens behov av näringsämnen i den slutgiltiga foderstaten.

Från frö till färdigt foder
Greppa näringen

Grovfoderverktyget

Grovfoderverktyget är öppet för alla och har väldigt mycket information och sin kunskapsbank. Under fliken Rådgivaren hittar du korta och praktiska texter med goda råd kring grovfoder. I fliken "Biblioteket" kan du kan hitta fördjupningsmaterial om grovfoderproduktion i form av artiklar, rapporter och avhandlingar.   

Grovfoderkalkylen innehåller bland annat produktionskalkyler för vall, helsäd och fodermajs. Även här kan våra rådgivare hjälpa dig att mata in data.

Gå till grovfoderverktyget (grovfodervertyget.se)

Kontakta oss

Om du vill veta mer om planeringsverktyget eller har andra frågor om grovfoder är du välkommen att kontakta oss.

Arbetar som:
Avdelningschef Rådgivning & Företagande

Telefon:
010-471 07 05

Mobiltelefon:
073-802 79 10

Kontakta mig