Växadagarna i Umeå, Folkets Hus

I programmet finns tidpunkter där två föreläsningar pågår parallellt. Val av program till föreläsningarna gör du i anmälan till Växadagarna.

Program 29 januari | 30 januari

Program för utskrift


Tisdag 29/1 - med reservation för eventuella ändringar

09:00 - 09:45

 • Kaffe och registrering

09:45 - 12:00

 • Inledning av moderator Martin Moraeus LRF, Biträdande moderator Anton Öhrlund LRF-Ungdomen
 • En livskraftig svensk livsmedelsproduktion, Magnus Lindholm HKScan
 • Pristrender på mjölk och insatsmedel, Torbjörn Iwarsson Svenska Commodities AB
 • Lönsamhet och konkurrenskraft från jord till bord – med lantbruksföretaget i centrum, Kristina Gustafsson Lantmännen
 • Utsikter på den nationella och globala mjölkmarknaden, Anders Fredriksson VD Norrmejerier
 • Möjligheter att nå lönsamhet och högre avräkningspriser, Magnus Palmgård Tobo Solution
 • Summering av moderator
   

12:00 - 13:30   Lunch och mingel

Lunchen sponsras av Fodercentralen


13:30 - 14:40

Mjölk / Kött - föreläsningarna pågår parallellt: 

Pass 1

 • Mjölk - Lönsamheten i svenska mjölkföretag, Jan Lagerroth Affärsrådgivare LRF Konsult

 • Kött - Hur kan vi gemensamt maximera intjäningen i hela värdekedjan? Magnus Lindholm HKScan

Pass 2

 • Mjölk - Mjölkföretagets lönsamhetsbehov, Stefan Gård Ordförande Sveriges Mjölkbönder och Magnus Palmgård Tobo Solution

 • Kött - Utfodring för lönsamhet och hälsa, Robert Nilsson Rådgivare HKScan

Pass 3

 • Mjölk - Paneldiskussion om lönsamheten med Årets Mjölkbönder

14:40 - 15:15   Kaffe


15:15 - 16:20

Mjölk / Kött - föreläsningarna pågår parallellt: 

Pass 1

 • Mjölk - Hur kan vi gemensamt maximera intjäningen i hela värdekedjan? Magnus Lindholm HKScan

 • Kött - Lönsamheten i nötkötts företag, Jan Lagerroth Affärsrådgivare LRF Konsult

Pass 2

 • Mjölk - Råd för ökad lönsamhet i köttproduktionen för mjölkföretag, Robert Nilsson Rådgivare HKScan

 • Kött - Konsekvenser på lönsamhet i köttproduktionen efter 2020, Anna Hessle SLU Skara

Pass 3

 • Mjölk - Gårdsnära faktorer som påverkar förädlingsvärdet av mjölk, Annika Höjer Norrmejerier, Mårten Hetta och Åse Lundh från SLU

 • Kött - Bättre lönsamhet och styrning i köttproduktionen med uppföljning, Kicki Markusson Växa Sverige

16:30 - 16:50

Kapitalförsörjning till växande företag, Helena Silvander VD Tillväxtbolaget

16:50 - 17:00

Uppsummering och inspiration, Martin Moreaus

18:15 - 19:30

Mingel med utställare


19:30   Middag och underhållning

Program 30 januari | 29 januari


Onsdag 30/1 - med reservation för eventuella ändringar

08:30 - 09:45

 • Inledning Tema Digitala verktyg i lantbruket, moderator Martin Moraeus
 • Framtidens digitala ekosystem för lantbruket, Harald Volden VD Mimiro
  - föredraget hålls på norska
 • Digitalisering för ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, Kajsa Öhman Lantmännen
 • MinGård® skapar överblick, Armina Avanes Växa Sverige

9:45 - 10:15   Kaffe

10:15 - 12:00

Mjölk / Kött - föreläsningarna pågår parallellt: 

Pass 1

 • Mjölk - Avelstrategier för ökad lönsamhet, Morten Kargo, Seges
  - föredraget hålls på danska

 • Kött - Mervärdet av köttraskorsningar, Karl-Ivar Kumm SLU

Pass 2

 • Mjölk - Värdet av köttrassemin i mjölkbesättningar, Freddy Fikse Växa Sverige

 • Kött - Klimatanpassade och effektiva foderstater för ungdjur, Cecilia Lindahl Lantmännen

Pass 3

 • Mjölk - Avelstrategi på Brattens Lantbruk, Isabelle Hultdin Växa Sverige och Elisabeth Ögren Brattens Lantbruk 

 • Kött - Fem åtgärder för bättre kalvhälsa i dikobesättningar, Lena Stengärde Växa Sverige

12:00 - 13:30   Lunch

Lunchen sponsras av Länsförsäkringar Västerbotten


13:30 - 15:00

 • Varför ska man som politiker bry sig om svensk mjölkproduktion? Lisa Ehde Chef LRF Mjölk
 • Livsmedelsstrategi och konkurrenskraft, Harald Svensson Chefsekonom Jordbruksverket
 • Omformning av jordbrukspolitiken i EU och Sverige, Kristina Yngwe, Ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
 • Avslutningsord Martin Moraeus

15:00   Kaffe och hemresa