Avel på djupet

NTM - Nordiska avelsmålet NTM - Nordiska avelsmålet

NTM - Nordiska avelsmålet

NTM, Nordic Total Merit index, maximerar den ekonomiska potentialen i ditt avelsarbete.

Kraftfullt verktyg för nordiska mjölkproducenter

NTM underlättar vid val av tjurar och kor till nästa generation föräldradjur. Här är de fem viktigaste anledningarna att använda NTM som ledstjärna.

NTM är ett ekonomiskt avelsmål

Optimerar din ekonomi

NTM är ett ekonomiskt avelsmål. Genom att välja tjurar och kor med höga NTM, bygger du upp en högre genetisk potential för en god ekonomi i din besättning.

NTM innehåller alla ekonomiskt viktiga egenskaperAlla ekonomiskt viktiga egenskaper

NTM är troligtvis det mest heltäckande avelsmålet i världen. Avelsmålet innehåller egenskaper som förbättrar produktion, hälsa och exteriör. Fodereffektivitet, klövhälsa och ungdjursöverlevnad är också egenskaper som ingår - något som är unikt för oss i norden.

NTM - Framtaget av lantbrukareFramtaget av lantbrukare 

Fakta och siffror är basen i NTM. Avelsvärdena baseras på registreringar från verkliga händelser. Avel är ett långsiktigt arbete och därför vägs även framtida förväntningar in. Dessutom är det lantbrukarna som har sista ordet. Det säkerställer att NTM är det perfekta avelsverktyget för dig.

NTM har dokumenterad effektDokumenterad effekt

NTM förbättrar kg, dagar och %. Det fungerar och det är dokumenterat. En holstein-ko har i genomsnitt 100 kronor högre lönsamhet per NTM-enhet, tack vare högre produktion och lägre kostnader. Motsvarande värde för jersey och SRB är 80 - 90 kronor.

Skräddarsytt för nordiska förutsättningar

NTM är designat för dig som producerar under nordiska förhållanden och de förutsättningar vi har här. Du som enskild mjölkföretagare kan sedan anpassa avelsmålet efter dina behov.

Med NTM som stöd kan du välja bland de topptjurar som passar din profil. Smarta val som både ger ökad hållbarhet och lönsamhet.

Mer läsning: Använd NTM för klimatsmartare kor


NTM fungerar

Är du tveksam? Prata med en avelsrådgivare om möjligheterna i just din besättning.