Avel på djupet

NTM - Nordiska avelsmålet NTM - Nordiska avelsmålet

NTM - Nordiska avelsmålet

Avelsframstegen ökar om alla inom en ras strävar åt samma håll. Det gemensamma nordiska avelsmålet NTM, Nordic Total Merit, för nordiska röda raserna, holstein och jersey är ett effektivt sätt att avla för ökad lönsamhet.

Ett effektivt verktyg för nordiska mjölkföretag

För att på ett optimalt sätt väga samman ekonomiskt viktiga egenskaper inom respektive ras behövs ett totalindex. Det är ett sammanfattande avelsvärde för lönsamhet som uttrycker rasens avelsmål uttryckt som ett ekonomiskt värde. Därför skapades NTM år 2008 och ersatte då de tidigare nationella totalindexen i medlemsländerna för nordiska röda raser, RDC - Red dairy cattle, holstein och jersey från Danmark, Finland och Sverige.

Förbättrar alla viktiga egenskaper

NTM är ett väl balanserat avelsmål som strävar efter en hög genetisk förmåga för avkastning, hälsa, fruktsamhet och exteriör. Avel för NTM resulterar således i produktiva och hållbara kor genom att alla ingående egenskaper kan förbättras samtidigt.
Avelsframsteg för NTM är tydligt för samtliga raser

NTM baseras på en stor mängd värdefulla registreringar från de nordiska kodatabaserna och är skapat för nordiska produktionsförhållanden. Det förbättras kontinuerligt och större revideringar görs ungefär var tionde år. Nedan visas vilka ekonomiskt viktiga egenskaper som i nuläget ingår i NTM. Dessa vägs utifrån vilken ekonomisk betydelse de har inom respektive ras.

Mer om NTM, aktuella vikter och samband

Mer om hur NTM ska tolkas

Funktionella egenskaper Produktion
Honlig fruktsamhet Mjölkindex
Kalvningsförmåga Tillväxt
Juverhälsa Exteriör
Övrig hälsa Ben
Klövhälsa Juver
Mjölkbarhet Fodereffektivitet
Lynne Sparat foder
Överlevnad  
Ungdjursöverlevnad