Här hittar du avelsvärden

Avelsvärden publiceras på ett antal olika ställen. Här ser du en sammanställning av var de presenteras.

Mjölkras

Raserna SRB, holstein och jersey beräknas i en gemensam nordisk avelsvärdering. För tjurarna beräknas även internationella avelsvärden av Interbull. Avelsvärden för mjölkkor av rasen SKB, fjällras och rödkulla beräknas nationellt.

Fenotypiska avelsvärden publiceras fyra gånger per år, februari, maj, augusti och november. De genomiska avelsvärdena publiceras 12 gånger per år, och internationella avelsvärden för tjurar publiceras tre gånger per år.

Se publiceringsdatum på www.nordicebv.info/

Avelsvärden hondjur

Avelsvärdena redovisas bland annat i Kokontrollen och Genvägen. Du hittar värdena via verktygen på Min sida: 

  • Mobila djurtavlan
  • Nyckeltal Avel
  • IndividAvel

Logga in på Min sida

Topplistor - svenskfödda hondjur
De här har högst NTM baserat på genomiska avelsvärden


- Köper du doser från en importör som inte betalar för avelsvärdering?

För att få avelsvärden i dessa fall, behövs ett abonnemang på tjänsten "Avelsvärden för importtjurars avkommor".
Läs mer om tjänsten och vilka tjurar det gäller

Avelsvärden tjurar

Nordiska avelsvärden

Uppdateras efter avelsvärderingen i NAV - februari, maj, augusti och november. Här finns tjurens alla tillgängliga NAV-avelsvärden. Du ser också vad tjurens avelsvärden betyder i praktiken, uttryckt som fenotypiska värden i exempelvis kg mjölk.

Här hittar du topplistor och kan söka semintjurar av nordiska röda raser, holstein och jersey, med stamboksnummer i Danmark, Finland eller Sverige. Tjurarna är antingen testade i de tre nordiska länderna, eller importerade från andra länder.

För nya utländska tjurar kan det dröja till nästkommande avelsvärdering innan de finns med här. 

NAVET - Nordisk Avelsvärderings publicering av tjuravelsvärden

Internationella avelsvärden

Uppdateras efter varje Interbullavelsvärdering - april, augusti och december. Här hittar du topplistor och kan söka efter semintjurar med officiella internationella avelsvärden från Interbull, uttryckt på nordisk skala. 

Interbullavelsvärden är tillgängliga för RDC - röda raser, holstein, och jersey. Tjurarna är testade i länder som deltar i Interbull, för antingen avkommeprövade eller genomiskt testade ungtjurar.

NAV Interbull Resultat

Nationella avelsvärden

Här hittar du topplistor och kan söka efter tjurar av raserna

  • SKB
  • Fjällras
  • Rödkulla.

Du hittar också avelsvärden för tjurar av andra mjölkraser.

Webbtjuren

Köttras

För raserna aberdeen angus, blonde d’aquitaine, charolais, hereford, highland cattle, limousin och simmental, beräknas avelsvärden inom renrasiga populationer nationellt. Fenotypiska avelsvärden publiceras tre gånger per år - februari/mars, maj och november.

Semintjurar av köttras får även nordiska avelsvärden för kalvnings- och slaktkroppsegenskaper baserat på korsningskalvar efter mjölkkoras. Från och med 2019 beräknas de av NAV fyra gånger per år.

En del köttraser får även internationella avelsvärden för ett par egenskaper. De beräknas av Interbeef två gånger per år - mars och oktober/november.

Nationella avelsvärden

KAP besättningsanalys

Om din besättning är ansluten till KAP, får du avelsvärden via Min Sida. Du hittar avelsvärden för alla dina djur i verktyget KAP besättningsanalys.  

Logga in på Min sida

Webbtjuren

På Webbtjuren hittar du både topplistor och genetiska trender. I menyn under Köttdjur finns topplistor för tjurar, kor och tjurkalvar där man kan sortera djuren efter totalindex, delindex eller enskilda avelsvärden.

Webbtjuren

VikingGenetics

Avelsvärden för semintjurar hittar du också på VikingGenetics webbplats under Köttraser.

VikingGenetics

Nordiska och internationella avelsvärden

NAV - Nordisk avelsvärdering

På NAVs officiella webbplats under Köttdjur hittar du Kött x Mjölk avelsvärden för nordiska semintjurar av köttras. Där finns också de internationella avelsvärdena uttryckta på nordisk skala för de köttraser och egenskaper som ingår i Interbeef.

NAVs webbplats