Om oss

Företagsledning

Företagsledning

Vår vision är att vara ett alert och innovativt företag som skapar en hållbar och konkurrenskraftig mjölk- och nötköttsproduktion i Sverige. Vi verkar för att öka svensk mjölkproduktion.

alt-text

Avdelningar

Vi arbetar för att utveckla tjänster, produkter och rådgivning som främjar ökad mjölk- och köttproduktion. Vi värnar om kunders och medlemmars önskemål och behov. 

Rådgivning och företagande

Vi jobbar nära lantbruksföretagen med fokus på intjäning och produktionskostnad.

Djurhälsa

Våra fruktsamhetsspecialister ger strategisk rådgivning för en bättre ekonomi vid mjölk- och nötköttsproduktion.

Kokontroll och KAP

Utvecklar managementsystem för bättre styrning av lantbruksföretagens produktion. Våra system är utmärkta ramverk för att planera den dagliga och långsiktiga produktionen.

Avel

Kvalitetssäker avelsplanering ökar produktionen och minskar kostnaderna. I vår avelsrådgivning är lönsamheten inbyggd.

Gårdsnära tjänster

Arbetar för bättre fertilitet vilket ger ökade intäkter. Våra husdjurstekniker erbjuder skräddarsydda besök.Vi erbjuder också regelbunden personalförstärkning och avlastning vid arbetstoppar.

Fler funktioner

Ekonomi, kommunikation och forskning.

Arbetar som:
VD

Telefon:
010-471 09 11

Mobiltelefon:
070-534 02 24

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02 

Arbetar som:
Ekonomichef

Telefon:
010-471 02 34

Mobiltelefon:
070 - 288 33 46

Arbetar som:
Marknadschef och kommunikationschef, Områdesansvarig Stockholm

Telefon:
010-471 06 42

Mobiltelefon:
070-310 98 02

Arbetar som:
Avdelningschef Djurhälsa, regionchef fält region Öst, Områdesansvarig Eksjö

Telefon:
010-471 05 30

Mobiltelefon:
072-216 78 12

Arbetar som:
Avdelningschef Fält

Telefon:
010-471 01 17

Mobiltelefon:
073-084 42 59

Arbetar som:
Avdelningschef Rådgivning & Företagande

Telefon:
010-471 07 05

Mobiltelefon:
073-802 79 10

Arbetar som:
Avdelningschef Kokontroll & KAP, Områdesansvarig Kalmar/Öland

Telefon:
010-471 05 47

Mobiltelefon:
073-066 45 67

Arbetar som:
Enhetschef IT/CIO, Områdesansvarig Eskilstuna

Telefon:
010-471 06 31

Mobiltelefon:
070-280 66 64

Arbetar som:
Avdelningschef Avel

Telefon:
010-471 05 02

Mobiltelefon:
072-218 69 41

Arbetar som:
Avdelningschef, Utvecklingschef

Telefon:
010-471 06 65

Mobiltelefon:
070-298 11 95