Analysera nuläget

Analysera djurhälsan

Analysera djurhälsan

När dina djur mår bra producerar de mer kött och mjölk av god kvalitet. I vår rådgivning tittar vi på hur djuren mår idag och hittar kostnadseffektiva åtgärder som passar din verksamhet.

alt-text

Djurhälsa och kostnadseffektiva åtgärder

Juverhälsa på nätet
Verktyget som ger dig en samlad bild av juverhälsan. Du ser bland annat hur din besättning ligger till och kan jämföra med andra.
Juverhälsa på nätet

Klövhälsa
Följ upp och förbättra klövhälsan genom att be din klövvårdare att registrera digitalt. Då har du chans att få ut statistik över diagnoser som upptäcks vid verkningen.
Klövhälsa

Signaler Djurvälfärd™
Hitta förbättringsmöjligheter och gör rätt prioriteringar med Signaler Djurvälfärd™. I rapporten får du viktiga nyckeltal för djurvälfärd och ekonomi. Du kan också jämföra den egna gårdens resultat med andra gårdar. 
Signaler Djurvälfärd

Djuröga®
Djuröga® är ett djurbedömningsverktyg som snabbt och enkelt omvandlar mjuka värden till tydliga fakta. Resultatet visar den svagaste länken i kedjan utifrån kornas synvinkel och fångar orsakssamband som du kanske inte tänkt på tidigare.  
Djuröga

CowCareCompanion®
Rådgivningsverktyget CowCareCompanion® ger systematiserade råd för du når en förbättrad djurhälsa. Fem arbetsområden som foder, klövhornsskador, smittsamma klövskador, transition och skador presenteras till att börja med och fler kommer efter hand. 

Så fungerar verktyget

Du väljer ett område du vill jobba med i din besättning. Börja längst ner i pyramiden och arbeta dig uppåt. I verktyget hittar du utvärderingspunkter där du själv sätter dina mål och bedömer vad som är möjligt att nå inom respektive område. Att arbeta tillsammans med en rådgivare ger ofta extra goda resultat. Verktyget utgår från svenska förhållanden och finns på sex språk. 

Detta verktyg kräver en specifik inloggning genom att det finns användare i flera länder. Du skapar en profil genom att ange mejladress, lösenord och lägga in användaruppgifter.
CowCareCompanion