Analysera nuläget

Analysera djurhälsan

Analysera djurhälsan

När dina djur mår bra producerar de mer kött och mjölk av god kvalitet. I vår rådgivning tittar vi på hur djuren mår idag och hittar kostnadseffektiva åtgärder som passar din verksamhet.

alt-text

Djurhälsa och kostnadseffektiva åtgärder

Juverhälsa på nätet
Verktyget som ger dig en samlad bild av juverhälsan. Du ser bland annat hur din besättning ligger till och kan jämföra med andra.
Juverhälsa på nätet

Klövhälsa
Följ upp och förbättra klövhälsan genom att be din klövvårdare att registrera digitalt. Då har du chans att få ut statistik över diagnoser som upptäcks vid verkningen.
Klövhälsa

Signaler Djurvälfärd™
Hitta förbättringsmöjligheter och gör rätt prioriteringar med Signaler Djurvälfärd. I rapporten får du viktiga nyckeltal för djurvälfärd och ekonomi. Du kan också jämföra den egna gårdens resultat med andra gårdar. 
Signaler Djurvälfärd

Se kornas signaler
Få din djurhållning att blomstra genom objektiva djurobservationer. Du får en helhetsbild av hur korna, kvigorna och kalvarna mår.
Se kornas signaler