alt-text

Djurhälsa och kostnadseffektiva åtgärder

När dina djur mår bra producerar de mer kött och mjölk av god kvalitet. I vår rådgivning tittar vi på hur djuren mår idag och hittar kostnadseffektiva åtgärder som passar din verksamhet.

Arbetar som:
Veterinär

Telefon:
010-471 06 47

Mobiltelefon:
070-380 16 14