Styrning och rutiner

Celltalsakuten

Celltalsakuten

Ettusen celler mindre per milliliter motsvarar åtta kronor i minskad kostnad per ko och år. I Celltalsakuten visar vi hur du uppnår det.

Sveriges mjölkbönder skulle tillsammans kunna tjäna 250 miljoner kronor per år. Räknade vi med mejeriernas celltalspremier skulle siffran vara ännu större.

Celltalsakuten ger råd om vilka förebyggande åtgärder man kan använda för att minska celltalet i sin besättning. Använd pyramiderna för att planera djurhälsoarbetet i din besättning tillsammans med alla som mjölkar och sköter djuren.

Celltalsakuten finns också översatt till nio språk