MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Styrning och rutiner

Celltalsakuten

Celltalsakuten

Ettusen celler mindre per milliliter i celltal motsvarar åtta kronor i minskad kostnad per ko och år. Celltalsakuten visar hur det är möjligt.

Sveriges mjölkbönder skulle tillsammans kunna tjäna 250 miljoner kronor per år. Räknade vi med mejeriernas celltalspremier skulle siffran vara ännu större.

Bättre juverhälsa och lägre celltal

Celltalsakuten ger råd om vilka förebyggande åtgärder man kan använda för att minska celltalet i sin besättning. Använd pyramiderna för att planera djurhälsoarbetet i din besättning tillsammans med alla som mjölkar och sköter djuren.

Celltalsakuten finns också översatt till nio språk

Arbetar som:
Expert juverhälsa, djurhälsoveterinär

Telefon:
010-471 06 47

Mobiltelefon:
070-380-16-14

Kontakta mig