MinGård, Min sida och vxa.se - 28/5 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 28 maj mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Celltalsakuten

Ettusen celler mindre per milliliter motsvarar åtta kronor i minskad kostnad per ko och år. I Celltalsakuten visar vi hur du uppnår det.

Sveriges mjölkbönder skulle tillsammans kunna tjäna 250 miljoner kronor per år. Räknade vi med mejeriernas celltalspremier skulle siffran vara ännu större.