Styrning och rutiner

Celltalsakuten

Celltalsakuten

Ettusen celler mindre per milliliter i celltal motsvarar åtta kronor i minskad kostnad per ko och år. Celltalsakuten visar hur det är möjligt.

Sveriges mjölkbönder skulle tillsammans kunna tjäna 250 miljoner kronor per år. Räknade vi med mejeriernas celltalspremier skulle siffran vara ännu större.

Bättre juverhälsa och lägre celltal

Celltalsakuten ger råd om vilka förebyggande åtgärder man kan använda för att minska celltalet i sin besättning. Använd pyramiderna för att planera djurhälsoarbetet i din besättning tillsammans med alla som mjölkar och sköter djuren.

Till Celltalsakuten

Celltalsakuten finns också översatt till nio språk

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 47

Mobiltelefon:
070-380 16 14

Kontakta mig