Smittskydd

Smittskydd på flera språk

Smittskydd på flera språk

Att stoppa smitta och förebygga sjukdom - material på flera språk.

Grundläggande kunskap och förståelse om hur smitta kan stoppas och sjukdomar förebyggas.

  • Vad du kan göra för att hindra smittan att nå besättningen.
  • Åtgärder som minskar spridningen inom gården.
  • Rekommendationer som kan användas i det dagliga arbetet för en hälsosam miljö för djuren. 

Att stoppa smitta och förebygga sjukdom

Checklista - smittskydd på gård

Biosecurity in other languages

Prevent and stop the spread of infectious disease

Basic knowledge and understanding of infectious disease.

  • How to stop infectious disease from entering the herd
  • Actions to prevent spread within the herd
  • Recommendations to maintain a healthy animal environment on the farm