MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Analysera nuläget

Kokontrollen®

Kokontrollen®

All data om nötkreatur tillsammans med rådgivningstjänster och digitala verktyg är en kraftfull helhet som vi kallar Kokontrollen.

alt-text

Ett tryggt och kvalitetssäkrat system

I Kokontrollen samlar vi in, lagrar, bearbetar, kvalitetssäkrar och sammanställer data från din och andras gårdar. På det viset kan vi dela med oss av nyckeltal som ger dig ett komplett underlag till beslut i din produktion.

Kokontrollen hjälper dig att se helheten i din produktion och ger dig tillgång till träffsäkra rapporter och branschjämförelser.

Nyckeltal Jämförelser Analyser
Följ upp dina resultat för att ta de rätta besluten i företaget. Få överskådliga sammanfattningar av de bästa nyckeltalen.
Styra med nyckeltal
Se din förbättringspotential och jämför ditt resultat med andra besättningar i Kokontrollen.
Instrumentpanelen
Hitta de tomma korna med hjälp av Dräktighet Analys. Börja provmjölka i Kokontrollen!
Dräktighet Analys

Kokort för nedladdning och utskrift
Kokort 

Rapportera på flera sätt

Vid inrapportering av mjölkprov i Kokontrollen blir även rapporteringen till CDB avklarat på samma gång.
Läs mer om provmjölkning

I Kokontrollen kan du använda flera olika system för inrapportering av data och stalljournal.
Läs mer om inrapportering

Här hittar du dina nyckeltal

De flesta av nyckeltalen finns i den inloggade zonen - Min sida. Om du behöver hjälp med inloggningsuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundsupport. Om du glömt ditt lösenord kan du klicka på [Glömt lösenord] i dialogrutan vid inloggningen. 

KAP för nötköttsproducenter

För dig som är nötköttsproducent finns KAP där uppföljning av produktionen med bland annat tillväxt, slaktresultat och avelsvärdering är extra intressant.

ICARS sigill för godkända och kvalitetssäkrade internationella standards

Kokontrollen är godkänd av ICAR

Det betyder att metoderna är kvalitetssäkrade med internationella standards. Det som skiljer Kokontrollen från andra länders rapportering är att vi tar in data från många fler källor än i andra länder - det gör Kokontrollen unik - i världen!

Kontakta oss

Om du är intresserad av att veta mer om Kokontrollen eller hur du ansluter din besättning är du välkommen att kontakta oss.

En kokontroll för alla

Historien om Kokontrollen

Kokontrollen - en stor databank

Mjölkprovens väg till analys och matchning

Kokontrollens bearbetning

Gårdsprogram + Kokontrollen = SANT!

Kronor per mjölkande ko och dag

Djurhälsokostnad