alt-text

Friserade och friska djur

Att klippa pälsen på kor och köttdjur har många fördelar. Korna blir friskare och mjölkar mer och köttdjuren växer till sig bättre. Sammantaget leder det till en ökad produktion och bättre arbetsmiljö.

Klipplagen som besöker din gård anpassar sig efter hur många djur som ska klippas. De klipper både kor och ungdjur och du kan välja om korna ska hel- eller halvklippas.

Perfekt vid installning

Förutsättning för ett bra utfört arbete är att djuren är rena och lugna. Därför rekommenderar vi att klippningen sker i anslutning till installningen.

Prisexempel

Klippningen kostar ca 75 -100 kronor per djur. Men prisbilden varierar beroende på om djuren ska hel- eller halvklippas samt om djuren är rena vid klipptillfället.

Under rätt förutsättningar kan tre personer klippa 75-100 djur per dag. Även här finns variationer beroende på hur rena djuren är och om klipplaget får hjälp med uppbindningen.

Framkörningsavgift tillkommer och varierar beroende på var gården ligger.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om koklippning eller annan djurskötsel är du välkommen att kontakta oss.

Sven Olov Larsson
Tel: 010-471 03 39
Mob: 070- 517 22 51
E-post: sven-olov.larsson@vxa.se

Ingemar Eriksson Avdelningschef, Falkenberg
Tel: 010-471 03 22
Mob: 070-833 00 54
E-post:  ingemar.eriksson@vxa.se

Lars-Erik Karlsson Affärsområdeschef Falköping
Tel: 010-471 04 28
Mob: 070-574 01 03
E-post: lars-erik.karlsson@vxa.se

Kontakta mig