Avel på djupet

Avelsvärdering köttras

Avelsvärdering köttras

Avelsarbete är en viktig del för ökad lönsamhet inom nötköttsproduktionen. Med avelsvärden kan urval göras i enlighet med rasernas avelsmål.

De djur som används i aveln idag påverkar produktion och prestation i kommande generationer och styr därmed rasernas utveckling. 

I den nationella avelsvärderingen för svenska köttraser beräknas avelsvärden tre gånger per år - februari/mars, maj och november. Där ingår raserna aberdeen angus, blonde d’aquitaine, charolais, hereford, highland cattle, limousin och simmental. 

Avelsvärden för enskilda egenskaper

Totalt publiceras för svenska köttraser upp till elva avelsvärden för egenskapsgrupperna tillväxt, slaktkroppskvalitet och kalvningsförmåga. För de numerärt mindre raserna, blonde och highland cattle, publiceras avelsvärden endast för tillväxtegenskaperna.
Mer om enskilda avelsvärden

Avelsmål

Avelsmål definieras av respektive rasförening och beskriver hur man vill att olika egenskaper ska förändras inom rasen.  

Avelsmål kan uttryckas i ord och innehåller då endast en generell beskrivning, exempelvis kalvar med god tillväxtförmåga och kor med lätta kalvningar. Det är svårt att bedriva urval utifrån en sådan generell beskrivning. Därför ska man om möjligt även uttrycka avelsmålet i form av ett totalindex.

Ett totalindex är ett sammansatt avelsvärde, där man väger ihop avelsvärden utifrån vilken ekonomisk betydelse de har. Ofta väger man först samman avelsvärden för enskilda egenskaper i så kallade delindex för en viss egenskapsgrupp, innan dessa i sin tur vägs samman till ett totalindex.
Delindex och totalindex - så fungerar det