MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

Avelsvärdering Köttras

Avelsarbete är en viktig del för ökad lönsamhet inom all animalieproduktion. De djur som används i aveln idag påverkar produktion och prestation i kommande generationer och styr därmed rasens utveckling.

Arbetar som:
Samordnare Kunskap Avel

Telefon:
010-47 10614

Mobiltelefon:
076-100 97 41