Avel på djupet

Avelsvärdering köttras

Avelsvärdering köttras

Avelsarbete är en viktig del för ökad lönsamhet inom nötköttsproduktionen. Med avelsvärden kan urval göras i enlighet med rasernas avelsmål.

De djur som används i aveln idag påverkar produktion och prestation i kommande generationer och styr därmed rasernas utveckling. 

I den nordiska avelsvärderingen för köttraser beräknas avelsvärden fyra gånger per år (mars, april, juni och november) för raserna aberdeen angus, blonde d’aquitaine, charolais, hereford, highland cattle, limousin och simmental. 

I vår tolkningsguide förklarar vi hur de nya nordiska avelsvärdena motsvarar de tidigare nationella avelsvärdena:

Tolkningsguide


Avelsvärden för enskilda egenskaper

Totalt publiceras upp till 18 enskilda avelsvärden för köttkraser i den nordiska avelsvärderingen. Egenskaperna vägs sedan samman i sju delindex.
 
Mer om enskilda avelsvärden

Avelsmål

Avelsmål definieras av respektive rasförening och beskriver hur man vill att olika egenskaper ska förändras inom rasen.  

Avelsmål kan uttryckas i ord och innehåller då endast en generell beskrivning, exempelvis kalvar med god tillväxtförmåga och kor med lätta kalvningar. Det är svårt att bedriva urval utifrån en sådan generell beskrivning. Därför ska man om möjligt även uttrycka avelsmålet i form av ett totalindex.

Ett totalindex är ett sammansatt avelsvärde, där man väger ihop avelsvärden utifrån vilken ekonomisk betydelse de har. Ofta väger man först samman avelsvärden för enskilda egenskaper i så kallade delindex för en viss egenskapsgrupp, innan dessa i sin tur vägs samman till ett totalindex.

Delindex och totalindex - så fungerar det