MinGård, Min sida och vxa.se - 28/5 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 28 maj mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Avelsvärdering Köttras

Avelsarbete är en viktig del för ökad lönsamhet inom all animalieproduktion. De djur som används i aveln idag påverkar produktion och prestation i kommande generationer och styr därmed rasens utveckling.

Arbetar som:
Expert husdjursgenetik

Telefon:
010-47 10614

Mobiltelefon:
076-100 97 41