MinGård, Min sida och vxa.se - 22/10 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 22 oktober mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

alt-text

Härstamningsverifiering

Verifierad härstamning löser bland annat frågetecken kring en individs föräldrar. Om du har avelstjurar vars avkommor ska stambokföras, måste tjurarna vara verifierade.

Säkra härstamningen

Individens analysvärden jämförs med föräldrarnas för att verifiera kalvens härstamning. Det kan göras för ET-kalvar där flera spoltjurar använts och vid förväxling av kalvar. Eller när det finns fler möjliga fäder, som användning av fler tjurar vid seminering på samma brunst, och då fler tjurar betäcker en grupp hondjur.

Beställning av härstamningsverifiering

Det finns två olika sätt att verifiera härstamningen - viktigt är att samma metod används både för kalven och dennes föräldrar. En beställning görs antingen via genomisk analys eller med hjälp av DNA-analys.  

Enklaste sättet är genomisk analys, som också är betydligt billigare. Analysen kan göras på hårprov, blodprov och vävnadsprov. 
Läs mer om fördelarna med genomisk analys

Genomisk analys – kan du beställa om

 • bägge föräldrarna är vid liv
 • modern är vid liv och fadern är utgången, men DNA-testad och hårprov finns
 • fadern är vid liv och modern är utgången, men DNA-testad och hårprov finns.

Genomisk analys - så beställer du 

Spara hårprov för framtida behov

Genomisk analys behöver även göras för föräldradjuren. Därför är det viktigt att spara hårprov från tjurar och kor som ska säljas eller slaktas.

DNA-analys

Om föräldradjuren inte finns i livet, eller vävnadsprov saknas, beställer du DNA-analysen via verktyget Härstamningsverifiering DNA-beställ. Så här gör du:

 1. Klipp inte, utan ryck en tuss med ett antal rena hårstrån från djuret
  - Örat eller svansroten är bra ställen att ta prover från.
  - Se till att inte ha material från andra djur på händerna när provet tas.
  - Viktigt att hårsäcken finns kvar - var noga så att håren inte går av vid ryckningen.

 2. Fäst håren genom att tejpa dem på en papperslapp
  - Se till att hårsäckarna inte fästs mot själva klistret.
  - Ange djurets födelseidentitet på lappen och stoppa ned i ett kuvert.

 3. Gör din beställning
  Logga in på Min sida och välj verktyget Härstamningsverifiering DNA-Beställ.
  Logga in

 4. Skicka in provmaterialet
  När det finns en beställning via verktyget Härstamningsverifiering DNA-Beställ, kan du skicka in själva proverna.
  - Lägg provmaterialet i ett kuvert märkt "Nöt".
  - Ange avsändare på försändelsen.
  - Skicka provmaterialet till:
  Dynamic Code AB Analysavdelningen
  Box 1189
  581 11 LINKÖPING

 5. Betalning
  Om du är medlem i en husdjursförening betalar du för analysen via medlemsfakturan.

Frågor?

Har du frågor kring härstamningsverifiering och vad som gäller för just din besättning, är du välkommen att kontakta Kokontrollspecialisterna.

Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider

Kontakta mig