alt-text

Verifiering av härstamning med DNA-analys

För att verifiera att djuren har korrekt härstamning används DNA-analys, där värdet för minst elva så kallade mikrosatelliter analyseras. Individens värden jämförs sedan mot angivna föräldrars värden.

Du kan beställa antingen typning av en enskild individs värden, eller verifiering av härstamning. I den senare jämförs individens värden med föräldrarnas värden för att verifiera härstamningen. ET-kalvar kan DNA-typas och få sin härstamning verifierad.

Andra fall där tekniken utnyttjas är när man förväxlat kalvar eller när det finns flera möjliga fäder. Om man importerar sperma, livdjur eller embryon, ska en DNA-typning finnas med och kunna läsas in i kodatabasen. Sedan kan individer (framtida avkommor) analyseras och få sin härstamning verifierad.

Säkra härstamningen med hårprov från avelstjuren 

Alla avelstjurar som betäcker i renrasiga besättningar ska ha härstamningen verifierad med hjälp av hårprov från tjuren och dennes båda föräldrar. 

Ta gärna hårprov från alla mödrar - märk dessa och stoppa i frysen. Proverna är bra att ha i efterhand om man vill verifiera en tjur när modern är slaktad.

Tänk på att skicka proverna i god tid. Det kan dröja 1-2 månader innan svaret är klart.

Så går det till!

DNA-analys för verifiering av härstamning kan ske på hårprov, blod, sperma eller muskelvävnad.

1. Ryck (klipp inte) ett antal rena hårstrån (”en tuss”) från djuret.

 • Örat eller svansroten är bra ställen att ta prover från.
 • Se till att inte ha material från andra djur på händerna när provet tas.
 • Var noga så att håren inte går av vid ryckningen.
 • Det är utomordentligt viktigt att hårsäcken finns kvar!

2. Fäst håren på den klistriga sidan av en vanlig ”kom ihåg-lapp” (eller tejpa på en annan lapp)

 • Se till att hårsäckarna inte fästs mot själva klistret.
 • Ange djurets egen identitet (från öronbrickan) på lappen och stoppa denna i ett litet kuvert.

3. Gör din beställning

4. Skicka in provmaterialet

 • Lägg provmaterialet i ett kuvert märkt "Nöt". Ange även avsändare på försändelsen.
 • Skicka provmaterialet till:
  Dynamic Code AB Analysavdelningen.
  Box 1189
  581 11 LINKÖPING
 • OBS! Skicka inga beställningar av DNA-analyser till Dynamic Code AB. Följ instruktionerna under punkt (3) för beställning av analys.

5. Debitering

 • Om betalande är medlem i en husdjursförening införs avgiften i medlemsdebiteringen.

6. Komplettering/Korrigering

 • Vid kompletteringar eller korrigeringar av provtagningsdata behöver inget nytt provmaterial skickas in.

Detta händer efter din beställning

De aktuella datauppgifterna förs över från Växa Sveriges dator till Dynamic Code AB. Samtidigt överförs den härstamningsinformation som finns i vårt datasystem och kan utnyttjas.

Svaret går efter analys till Växa Sverige som lägger in detta i sitt system och sänder vidare till djurägare och betalare.

Sperma för DNA-prov

Sperma kan också utnyttjas för DNA-prov. Förfogar den som sänder in ett hårprov för DNA-test från en individ också över sperma från en far som det skall testas mot går det alltså att sända in den som alternativ.

Sperman kan sändas in i brev på samma sätt som hårprovet (det gör inget att den tinar upp och dör).

Kom igång!

Beställ DNA-analys med verktyget Härstamningsverifiering DNA. Du hittar verktyget på  Min sida. Om du saknar användaruppgifter är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

Gå till Härstamningsverifiering DNA-Beställ (Min sida)

Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontakta mig