Provtagning

Härstamning

Härstamning

Verifierad härstamning löser bland annat frågetecken kring en individs föräldrar. Om du har avelstjurar vars avkommor ska stambokföras, måste tjurarna vara verifierade.

alt-text

Säkra härstamningen

Individens analysvärden jämförs med föräldrarnas för att verifiera kalvens härstamning. Det kan göras för ET-kalvar där flera spoltjurar använts och vid förväxling av kalvar. Eller när det finns fler möjliga fäder, som användning av fler tjurar vid seminering på samma brunst, och då fler tjurar betäcker en grupp hondjur.

Beställning av härstamningsverifiering

Det finns två olika sätt att verifiera härstamningen - viktigt är att samma metod används både för kalven och dennes föräldrar. En beställning görs antingen via genomisk analys eller med hjälp av DNA-analys.  

Enklaste sättet är genomisk analys, som också är betydligt billigare. Analysen kan göras på hårprov, blodprov och vävnadsprov. 
Läs mer om fördelarna med Genomisk Analys

Säkra att samma analysmetod används för både kalv och föräldrar

I MinGård® kan du enkelt se om DNA-typning eller genomisk analys använts på föräldradjuren. Under händelser och listor hittar du standardrapporten Genomisk Analys. 

I listan Genomisk Analys får du fram dina djur och vilken analysmetod som har använts. Med hjälp av informationen ser du om du behöver göra både DNA-typning och genomisk analys. Eller om du bara behöver beställa Genomisk Analys.

Genomisk Analys – kan du beställa om

 • bägge föräldrarna är vid liv
 • modern är vid liv och fadern är utgången, men DNA-testad och hårprov finns
 • fadern är vid liv och modern är utgången, men DNA-testad och hårprov finns.

Genomisk Analys – så beställer du 

Spara hårprov för framtida behov

Genomisk Analys behöver även göras för föräldradjuren. Därför är det viktigt att spara hårprov från tjurar och kor som ska säljas eller slaktas.

Genomisk Analys på fil

I de fall där det redan finns en genomisk analys på ett djur och analysen utförts på ett annat labb än Eurofins Genomics, som är det labb Växa samarbetar med, finns möjlighet att manuellt lägga in den genomiska profilen.

På så vis kan den befintliga analysen användas vid härstamningsverifiering, utan att det behöver tas ett nytt prov på djuret.

DNA-analys

Om föräldradjuren inte finns i livet, eller vävnadsprov saknas, beställer du DNA-analysen via verktyget Härstamningsverifiering DNA-beställ. Så här gör du:

 1. Gör din beställning
  Logga in på Min sida och välj verktyget Härstamningsverifiering DNA-Beställ.
  Logga in

 2. Skicka in provmaterialet
  När du gjort din beställning får du ett provkit med posten. Provkitet innehåller en instruktion över hur du går tillväga, etiketter för märkning och svarskuvert.

 3. Betalning
  Om du är medlem betalar du för analysen via medlemsfakturan.

Frågor?

Har du frågor kring härstamningsverifiering och vad som gäller för just din besättning, är du välkommen att kontakta Kokontrollspecialisterna.

Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider

Kontakta mig