Provtagning

Stallgödselanalys

Stallgödselanalys

Optimera dina gödselgivor till vall och spannmål med hjälp av en stallgödselanalys.

alt-text

Gödselprov

Bästa tidpunkten att ta ut ett gödselprov för analys är på våren. Näringsinnehållet i gödseln påverkas av flera faktorer, som till exempel strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd. I analysen bestäms torrsubstanshalten och innehåll av totalkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, kalcium, natrium och svavel.

Provburkar kan du beställa via formuläret på denna sida. Och följesedeln hittar du här:

Gödselprov - följesedel för utskrift

Så här gör du

  1. Rör om i gödselbrunnen.
  2. Fyll provburken och förslut ordentligt.
  3. Märk burken med dina uppgifter och gödselslag.
  4. Håll burken väl kyld till dess att du skickar iväg den.
  5. Fyll i följesedeln med dina uppgifter och gödselslag.
  6. Förpacka burken i en extra plastpåse och förslut ordentligt.
    Lägg alltsammans i ett emballage som inte riskerar gå sönder på posten.

Obs!
Skicka provet i början på veckan, dock senast onsdag. Det för att undvika att provet fastnar på postterminalen över helgen och blir förstört.

Provet skickar du tillsammans med följesedeln till:

AGRI LAB AB
Ärnevi 55
755 97 Uppsala

Provsvar

Du kan välja att få resultatet skickat till dig antingen via post eller mejl. Efter cirka två veckor har du stallgödselanalysen i din brevlåda eller mejlbox. 

Arbetar som:
Verksamhetschef Bygg och Växtodlingsrådgivning, Områdesansvarig Lilla Böslid/Laholm

Telefon:
010-471 03 36

Mobiltelefon:
070-817 75 91

Beställ provburk