Provtagning

Stallgödselanalys

Stallgödselanalys

Optimera dina gödselgivor till vall och spannmål med hjälp av en stallgödselanalys.

alt-text

Gödselprov

Bästa tidpunkten att ta ut ett gödselprov för analys är på våren i en omrörd gödselbrunn. Näringsinnehållet i gödseln påverkas av flera faktorer, som till exempel strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd. I analysen bestäms torrsubstanshalten och innehåll av totalkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, kalcium, natrium och svavel.

Köp analyspaket med provburkar

Beställningen gör du enkelt via formuläret på denna sida. Önskat antal provburkar skickas hem till dig och analysen faktureras i samband med din beställning. Du har sedan ett år på dig att skicka in analysen, från och med faktureringsdatumet. Följesedeln som du skickar in tillsammans med provet hittar du här:

Gödselprov – följesedel för utskrift

Så här gör du

 1. Fyll burken.
 2. Förslut ordentligt.
 3. Märk burken med namn och gödselslag.
 4. Tejpa runt locket.
 5. Håll burken väl kyld till dess att du skickar i väg den.
 6. Fyll i följesedeln med uppgifter och gödselslag. En följesedel per burk.
 7. Packa burk och följesedel i separata plastpåsar.
 8. Slå in burken i det medföljande packmaterialet.
 9. Packa burken och följesedel i lådan. 
 10. Tejpa igen lådan ordentligt.
 11. Beställ postorderlapp från stallgodselanalyser@vxa.se. Postorderlappen är giltig i två veckor från att den beställts.
 12. Skriv ut och tejpa postorderlappen på lådan. Lämna in paketet hos ombud för Schenker för att skicka till labbet för analys.

Obs!
Skicka provet i början på veckan, dock senast onsdag. Det för att undvika att provet fastnar på postterminalen över helgen och blir förstört.

Provsvar

Du kan välja att få resultatet skickat till dig antingen via post eller mejl. Efter cirka två veckor har du stallgödselanalysen i din brevlåda eller mejlbox. 

Arbetar som:
Verksamhetschef Bygg och Växtodlingsrådgivning, Områdesansvarig Laholm

Telefon:
010-471 03 36

Mobiltelefon:
070-817 75 91

Stallgödselanalys