Provtagning

Stallgödselanalys

Stallgödselanalys

Optimera dina gödselgivor till vall och spannmål med hjälp av en stallgödselanalys.

alt-text

Gödselprov

Bästa tidpunkten att ta ut ett gödselprov för analys är på våren. Näringsinnehållet i gödseln påverkas av flera faktorer, som till exempel strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd. I analysen bestäms torrsubstanshalten och innehåll av totalkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, kalcium, natrium och svavel.

Köp analyspaket med provburkar

Beställningen gör du enkelt via formuläret på denna sida. Och följesedeln hittar du här:

Gödselprov - följesedel för utskrift

Så här gör du

  1. Rör om i gödselbrunnen.
  2. Fyll provburken och förslut ordentligt.
  3. Märk burken med dina uppgifter och gödselslag.
  4. Håll burken väl kyld till dess att du skickar iväg den.
  5. Fyll i följesedeln med dina uppgifter och gödselslag.
  6. Förpacka burken i en extra plastpåse och förslut ordentligt.
    Lägg alltsammans i ett emballage som inte riskerar gå sönder på posten.

Obs!
Skicka provet i början på veckan, dock senast onsdag. Det för att undvika att provet fastnar på postterminalen över helgen och blir förstört.

Provet skickar du tillsammans med följesedeln till:

AGRI LAB AB
Ärnevi 55
755 97 Uppsala

Provsvar

Du kan välja att få resultatet skickat till dig antingen via post eller mejl. Efter cirka två veckor har du stallgödselanalysen i din brevlåda eller mejlbox. 

Arbetar som:
Verksamhetschef Bygg och Växtodlingsrådgivning, Områdesansvarig Lilla Böslid/Laholm

Telefon:
010-471 03 36

Mobiltelefon:
070-817 75 91

Stallgödselanalys