alt-text

Lean Lantbruk

Mer i plånboken och större arbetsglädje! Lean lantbruk är utbildningen som ger dig bestående förbättringar i ditt företag.

Ditt företags utmaningar är utgångspunkten

Utifrån ditt företags utmaningar lägger du tillsammans med en Leancoach upp ett program som sträcker sig över 18 månader. Programmet ger förbättringar på både kort och lång sikt. Målet är att arbeta smartare och effektivare, inte snabbare och hårdare. Du kommer att få lära dig metoder och etablera rutiner som åstadkommer bestående förbättringar i ditt lantbruksföretag.

Genom programmet får du:

  •  Metoder och rutiner som förbättrar konkurrenskraften på kort och lång sikt
  •  Större engagemang och arbetsglädje i företaget
  •  Bättre användning av företagets resurser och färre ”fel” i arbetet
  •  Du får ett helhetstänk och en tydlig bild över vägen framåt för företaget


Nilssons i Skråmered införde Lean lantbruk redan 2011

Läs Anders Nilssons berättelse om hur Lean har förändrat arbetet på gården.

Utbildningar genom Lean Lantbruk

Lean Lantbruk är ett nationellt projekt som driver 18-månadersutbildningar i Lean, och vi vänder oss till dig som är företagare inom lantbruks- och trädgårdsnäringen. Utbildningen finns i två varianter:

  • Lean Lantbruk större företag - för dig som har fyra sysselsatta eller fler
  • Lean Lantbruk mindre företag - för dig som är enmansföretagare eller har upp till tre sysselsatta.

Fakta

Leancoacher stöttar och inspirerar

De båda utbildningarna har samma innehåll och leds av en Leancoach som guidar dig genom de olika momenten. Beroende på företagets storlek har utbildningarna lite olika upplägg. Större företag följs av en Leancoach och individuella besök. Mindre företag går utbildningen i form av en Leancoach-ledd ERFA-grupp med flera företag, som bildar ett nätverk och blir ett extra bollplank i Lean-relaterade frågor.

När Lean Landbruk projektet avslutats, fortsätter vi att jobba vidare med tjänster inom företagsutveckling. Så du är varmt välkommen att höra av dig - vi skräddarsyr våra tjänster efter dina behov.

Arbetar som:
Företagsutvecklare

Telefon:
010-471 03 42

Mobiltelefon:
070-825 07 16

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare, Leancoach

Telefon:
010-471 05 07

Mobiltelefon:
076-109 07 97

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 09 45

Mobiltelefon:
072-542 93 93

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 07 32

Mobiltelefon:
070-333 80 45

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 26

Mobiltelefon:
070-375 25 59

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 04 27

Mobiltelefon:
076-109 07 51

Arbetar som:
Affärsområdeschef Rådgivning & Företagande Områdesansvarig Kalmar och Öland

Telefon:
010-471 07 33

Mobiltelefon:
072-704 13 94

Kontakta mig