alt-text

Effektivt team med Lean Lantbruk

Lean är en arbetsmetod där hela verksamheten jobbar aktivt med förenkling, kvalitet och lönsamhet. Genom att löpande inventera resurser och kundnytta kommer verksamheten vara i konstant utveckling och ökad lönsamhet.

LEAN LANTBRUK är ett sätt att ständigt förbättra och förenkla arbetet på gården utan att göra avkall på de mjuka värdena. Arbetsmiljön, medarbetaren och djurhälsan är lika viktig inom Lean som i andra arbetsmetoder.

Oavsett din roll i verksamheten är Lean:

  • Att dela med sig av fungerande arbetssätt och snilleblixtar
  • Att behandla alla arbetskamrater lika
  • Att göra rätt från början
  • Att korta ner processer och att utföra moment i rätt ordning

Så anmäler du ditt team

Vi har flera coacher som utbildar och stöder din grupp under 18 månader. Det finns ingen gräns för hur stor eller liten gruppen måste vara eftersom Lean fungerar lika bra i både stora och små företag.

Uppföljning

Om du redan gått Lean Lantbruks utbildning hjälper vi dig gärna att komma vidare. Tillsammans går vi igenom nuläget och följer upp hur ni kan upprätthålla och jobba vidare med Lean Lantbruk. Vi erbjuder också ERFA-grupper och studiebesök.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om lean är du välkommen att kontakta oss!

Benny Karlsson
Tel: 010-471 07 33
Mob: 072-704 13 94
E-post: benny.karlsson@vxa.se

Hanna Nilsson
Tel: 010-471 09 45
Mob: 072-542 93 93
E-post: hanna.nilsson@vxa.se

Thomas Jerneng
Tel: 010-471 07 32
Mob: 070-333 80 45
E-post: thomas.jerneng@vxa.se

Ann-Catrin Markusson
Tel: 010-471 01 26
Mob: 070-375 25 59
E-post: ann-catrin.markusson@vxa.se

Frida Holm
Tel: 010 471 04 27
Mob: 076-109 07 51
E-post: frida.holm@vxa.se

Katarina Steen
Tel: 010-471 05 07
Mob: 076-109 07 97
E-post: katarina.steen@vxa.se

Åsa-Lina Olsson
Tel: 010-471 03 42
Mob: 070-825 07 16
E-post: asa-lina.olsson@vxa.se

Arbetar som:
Avdelningschef Rådgivning & Företagande, Områdesansvarig Vimmerby

Telefon:
010-471 05 01

Mobiltelefon:
076-109 08 04

Kontakta mig