Förbättra ledarskapet

Lean Lantbruk

Lean Lantbruk

Mer i plånboken och större arbetsglädje! Lean Lantbruk är utbildningen som ger dig bestående förbättringar i ditt företag.

alt-text

Utgångspunkten är utmaningarna i ditt företag

Tillsammans med en Leancoach går ni igenom utmaningarna i ditt företag och lägger upp en plan till förbättringsarbetet. Du får ett anpassat program med tidplan som bygger på Lean-konceptet. Arbetet kan vara uppdelat kring de olika stegen i Lean-konceptet. Aningen från ett par månader, eller till att jobba med hela programmet som sträcker sig över 18 månader.

Programmet ger förbättringar på både kort och lång sikt. Målet är att arbeta smartare och effektivare, inte snabbare och hårdare. Du kommer att få lära dig metoder och etablera rutiner som åstadkommer bestående förbättringar i ditt lantbruksföretag.

Genom programmet får du:

  •  Metoder och rutiner som förbättrar konkurrenskraften på kort och lång sikt.
  •  Större engagemang och arbetsglädje i företaget.
  •  Bättre användning av företagets resurser och färre ”fel” i arbetet.
  •  Ett helhetstänk och en tydlig bild över vägen framåt för företaget.

Lean är en filosofi i verksamhetsstyrning som har sitt ursprung från Toyota inom bilindustrin. Idag används metoden i alla branscher världen över.

För dig som är företagare inom lantbruks- och trädgårdsnäringen 

Beroende på företagets storlek, genomförs programmet i olika former. Det kan ske individuellt eller i en ERFA-grupp tillsammans med andra företagare. Gemensamt är att alla ingår i ett större nätverk med andra företag som utbildas samtidigt. Det skapar möjligheten att dela erfarenheter och inspirera varandra.

Du blir guidad och processledd av en certifierad Leancoach genom hela utbildningen. Leancoachen sätter fokus på behoven i ditt företag, och stöttar dig i utvecklingsprocessen.

 

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 05 07

Mobiltelefon:
076-109 07 97

Kontakta mig

Anders NilssonLean - gör det lätt att göra rätt

Årets Mjölkbonde 2021, Anders Nilsson, var tidigt ute med att införa Lean på sin gård. I dag jobbar alla efter samma mål och visioner.

Anders berättar om hur Lean skapar en enklare vardag