MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Förbättra ledarskapet

Lean Lantbruk

Lean Lantbruk

Mer i plånboken och större arbetsglädje! Lean lantbruk är utbildningen som ger dig bestående förbättringar i ditt företag.

alt-text

Ditt företags utmaningar är utgångspunkten

Utifrån ditt företags utmaningar lägger du tillsammans med en Leancoach upp ett program som sträcker sig över 18 månader. Programmet ger förbättringar på både kort och lång sikt. Målet är att arbeta smartare och effektivare, inte snabbare och hårdare. Du kommer att få lära dig metoder och etablera rutiner som åstadkommer bestående förbättringar i ditt lantbruksföretag.

Genom programmet får du:

  •  Metoder och rutiner som förbättrar konkurrenskraften på kort och lång sikt
  •  Större engagemang och arbetsglädje i företaget
  •  Bättre användning av företagets resurser och färre ”fel” i arbetet
  •  Du får ett helhetstänk och en tydlig bild över vägen framåt för företaget


Utbildningar genom Lean Lantbruk

Lean Lantbruk är ett nationellt projekt som driver 18-månadersutbildningar i Lean. Lean är en filosofi i verksamhetsstyrning som har sitt ursprung från Toyota inom bilindustrin. Idag används metoden i alla branscher världen över. 

Vi vänder oss till dig som är företagare inom lantbruks- och trädgårdsnäringen 

Beroende på företagets storlek, genomförs utbildningen i olika former. Det kan ske individuellt eller i en ERFA-grupp tillsammans med andra företagare. Gemensamt är att man ingår i ett större nätverk med andra företag som utbildas samtidigt. Det skapar möjligheten att dela erfarenheter och inspirera varandra.

Du blir guidad och processledd av en certifierad Leancoach genom hela utbildningen. Leancoachen sätter fokus på just ditt företags behov, och stöttar dig i utvecklingsprocessen. 


Nilssons i Skråmered införde Lean lantbruk redan 2011

Läs Anders Nilssons berättelse om hur Lean har förändrat arbetet på gården.

Kontakta mig