Förbättra ledarskapet

Fokus på rutiner

Fokus på rutiner

Med standardiserade rutiner höjer du och teamet kvaliteten på gårdens vanligaste arbetsmoment. Med fokus på gårdens rutiner får du fram de mest effektiva sätten att arbeta.

alt-text

Få ut mer av produktionen med standardrutiner

I helhetskonceptet Fokus Rutin standardiserar du gårdens arbetsrutiner tillsammans med dina medarbetare. Till exempel kan gemensamma mjölkningsrutiner snabbt ge bättre djurhälsa och ett effektivare arbete. Det här är en smart investering för bättre lönsamhet och effektivitet. För de flesta kunder har konceptet betalat sig på ett år.

Första steget är att identifiera behoven på din gård tillsammans med dina medarbetare. Därefter analyserar vi befintliga rutiner och ser vad som kan förbättras. Alla rutiner dokumenteras i ord och bild och levereras inplastade för att kunna användas i stallet.

Uppföljning av resultat

3-12 månader efter att standardrutinerna är satta återkommer vi för en uppföljning. Vi går tillsammans igenom vilka effekter rutinerna bidragit till och ser om det finns ytterligare åtgärder som kan förbättra arbetet. Här finns också möjlighet att hitta arbetssätt för hur du själv ska kunna identifiera tidstjuvar i produktionen och ta fram framtida rutiner.

Samlade standardrutiner

Vi ha samlat flera standardrutiner och information foder, fruktsamhet, robotmjölkning, sinläggning och mycket mer.

Läs och ladda ner standardrutinerna här

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill veta mer om standardrutiner.

Kontakta mig