alt-text

Rillning av golv

Säkra fruktsamheten med halkfria golv. När djuren har ett stabilt underlag blir brunstbeteendet mer naturligt och fruktsamheten ökar.

Halkvarning - det fixar vår rillningProblem med hala golv i stallet?

Vår spårrillningsmetod säkrar golvet och minskar riskerna för fallskador och fläkningar. Med hjälp av en mycket stark maskin skär vi djupa spår i betongen. I drivgångar och övergångar skärs ett rutnät medan skrapgångar och spalt får ett enkelspår. 

Fördelar med rillade betongytor

  • Bättre fruktsamhet genom naturligare brunstbeteende
  • Minskad risk för fläkning och fallskador
  • Bättre ben- och klövhälsa
  • Ökad djurvälfärd
  • Bättre kotrafik
  • Ökat foderintag
  • Säkrare arbetsmiljö

Säkra fruktsamheten med halkfria golv

Rillning utan avbrott i produktionen

Vi utför jobbet utan att det påverkar din dagliga produktion. Det enda som behövs är nyskrapade ytor, tillgång till vatten och trefasel. Sen behöver du bara fösa undan djuren just där vi rillar.

Boka rillning - prata med oss redan idag

Arbetar som:
Samordnare hetvattentvätt, rillning och avbytarservice

Mobiltelefon:
073-380 79 86

Arbetar som:
Samordnare hetvattentvätt, rillning och avbytarservice

Mobiltelefon:
070-655 96 61

Kontakta mig