Optimera produktionen

Balanserad utfodring

Balanserad utfodring

Fodret utgör ungefär 40 procent av kostnaderna i produktionen. Våra foderrådgivare har stor erfarenhet av olika slags verksamheter och utmaningar. Av dem kan du få råd och stöd i allt inom utfodring och foderproduktion.

alt-text

Foder till mjölkkor och köttdjur - från fält till foderbord

Vi gör optimerade foderstater och följer upp det ekonomiska resultatet på grupp eller individnivå. Du kan välja enstaka rådgivningstillfällen eller återkommande besök, allt efter dina behov.

Öka precisionen till nästa nivå med smart foderplanering. Hos oss hittar du spetskompetensen oavsett produktionsinriktning.
Foderrådgivning

Bete är ett kostnadseffektivt fodermedel som ger friskare djur och bidrar till det öppna landskapet. 
Betesplanering

Snabbare tillväxt innebär en lägre slakt- eller inkalvningsålder. Med en tillväxtplan kan du spara 500 kr per uppfött ungdjur och samtidigt förbättra djurhälsan. Våra rådgivare visar dig möjligheterna i din besättning. 
Tillväxtplanering