MinGård, Min sida och vxa.se - 28/5 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 28 maj mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

alt-text

Foder till mjölkkor och köttdjur - från fält till foderbord

Fodret utgör ungefär 40 procent av kostnaderna i produktionen. Våra foderrådgivare har stor erfarenhet av olika slags verksamheter och utmaningar. Av dem kan du få råd och stöd i allt inom utfodring och foderproduktion.

Vi gör optimerade foderstater och följer upp det ekonomiska resultatet på grupp eller individnivå. Du kan välja enstaka rådgivningstillfällen eller återkommande besök, allt efter dina behov.

Arbetar som:
Seniorkonsult Rådgivning & Företagande, Områdesansvarig Vimmerby

Telefon:
010-471 05 01

Mobiltelefon:
076-109 08 04