alt-text

Foder till mjölkkor och köttdjur - från fält till foderbord

Fodret utgör ungefär 40 procent av kostnaderna i produktionen. Våra foderrådgivare har stor erfarenhet av olika slags verksamheter och utmaningar. Av dem kan du få råd och stöd i allt inom utfodring och foderproduktion.

Vi gör optimerade foderstater och följer upp det ekonomiska resultatet på grupp eller individnivå. Du kan välja enstaka rådgivningstillfällen eller återkommande besök, allt efter dina behov.