Optimera produktionen

Betesplanering

Betesplanering - gott för hälsa och ekonomi

Bete är ett kostnadseffektivt fodermedel som ger friskare djur och bidrar till det öppna landskapet.

alt-text

Klirr i kassan med betesplanering

En betesplan skapar förutsättningar att uppnå en jämn tillgång av högkvalitativt bladrikt bete under hela betesperioden. Planen justeras efterhand beroende på väder, betestillväxt och antal betande djur.

Hur betet ska planeras beror på vilken ambition du har med din betesdrift. Tillsammans med dig tar vi fram en strategi och lägger upp en plan. Där går vi igenom: 

  • betesarealens storlek
  • andelen grovfoder som ska hämtas från betet
  • vilka djur som ska beta.

Skriv ut en mall för betesplanering

Tajma rotationsbetet med tidigt betessläpp

Du får en högre betestillväxt och jämnare kvalitet i ett rotationsbete med många fållor. Släpp ut korna tidigt på våren. Då hinner de runt i alla fållor innan grödan i den sista hunnit bli för hög. På så vis får du betesfållorna i olika tillväxtsstadier. 

Betesfröblandningar

Det finns vallfröblandningar som är anpassade till allt från intensiv slåtter till extensivt bete för olika delar av landet och olika jordarter. Vilken blandning som passar bäst hos dig beror på hur du vill använda din vall och hur länge den ska ligga. 

Drivgångar och vatten

Stallet behöver vara utformat så att det är smidigt att få ut djuren till betet. Drivgångarna ska också hålla för det antal djur som ska passera. Det kan vara en utmaning för de större mjölkbesättningarna.
Mer om byggrådgivning för planering av stallar

Vattenförsörjning på betet måste fungera. Särskilt under varma dagar. Om betesfållorna ligger en bit bort eller om djuren är utestängda från stallet, går det att lösa med nedgrävda ledningar till vattenkoppar och kar. Och så gäller det att få tillräckligt med tryck till betesfållan.
Se fler tips för att undvika värmestress hos mjölkkor

Prata bete med oss

Hör av dig för att diskutera allt från olika betesfröblandningar och betesplanering till foderstrategier.

Arbetar som:
Avdelningschef Rådgivning & Företagande

Telefon:
010-471 07 05

Mobiltelefon:
073-802 79 10

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.

Se filmer om bete

Tidigt betessläpp

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Rotationsbete

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Ungdjur på bete

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Vatten och mineraler

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar