alt-text

Betesplanering är gott för hälsa och ekonomi

Bete är ett billigt fodermedel som ger friskare djur och bidrar till det öppna landskapet. Men en väl fungerande betesdrift kräver noggrann planering.

Att göra betesdriften praktisk och rationell kan vara en utmaning för de större mjölkbesättningarna. Man måste planera byggnader och drivningsgångar noga för att betesdriften ska fungera för ett stort antal djur.

Bättre betesdrift

Med våra växtodlingsrådgivare kan du diskutera om betesvallen har rätt arter – finns det vitklöver, ängsgröe, ängssvingel, timotej, engelskt rajgräs eller kanske rödsvingel? Vilket passar bäst på mina betesvallar? Vilket betestryck är det på vallen? Klarar sig gräset eller blir det upptrampat? Här hittar du mer växtodlingsinformation. 

Prata bete med oss

Kontakta oss för att diskutera allt från olika betesarter till foderstrategier.

Arbetar som:
Seniorkonsult Rådgivning & Företagande, Områdesansvarig Vimmerby

Telefon:
010-471 05 01

Mobiltelefon:
076-109 08 04

Kontakta mig