Smittskydd

Smittsamma sjukdomar

Smittsamma sjukdomar

Här hittar du samlad information kring symtom, smittvägar och hantering av smittsamma sjukdomar hos nötkreatur.

Blåtunga

Blåtunga är en virussjukdom som kan drabba idisslare och kameldjur och sprids med vissa arter av blodsugande svidknott. Utbrott kan bekämpas med vaccin.

Mer om blåtunga

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis är en bakterie som kan orsaka sjukdom hos nötkreatur. Effektiv behandling och vaccin saknas.

Mer om Mycoplasma bovis

RS- och coronavirus

Virus cirkulerar framförallt under vinterhalvåret och drabbar nötbesättningar. Både unga och vuxna djur kan insjukna, men kalvar drabbas ofta extra hårt.

Mer om RS- och coronavirus