alt-text

Styra med nyckeltal

Vår analys, Styra med nyckeltal visar din gårds utvecklingspotential i kronor. Du kan även jämföra gårdens värden med tidigare resultat och med andra gårdars. Analysen tar 1-2 timmar att göra och de områden vi analyserar åt dig är produktion, djurhälsa, foder, arbete och mjölkkvalitet.

Vi utgår från dina nyckeltal i Kokontrollen och gör en analys för att få fram din gårds utvecklingsmöjligheter och den ekonomiska förbättringspotentialen i kronor.

Du får möjlighet att jämföra din gård mot tidigare års resultat mot genomsnitt i branschen och mot de mest framgångsrika. De områden vi analyserar är produktion, djurhälsa, foder, arbete och mjölkkvalitet.

Du väljer sedan vilket/vilka områden du vill fokusera på. De blir grunden för de mål, den handlingsplan och tidslinje som tas fram.

Så går det till

Utifrån Kokontrollens nyckeltal skapar vi en analys som på ett enkelt sätt blir grunden för att du/ni kan sätta mål och göra en handlingsplan som visar vägen för bättre lönsamhet. Ta gärna en första titt på vår mall för mål och nuläge.

Mall för mål och nuläge

Vi baserar analysen på information från bland annat verktygen Instrumentpanelen, Signaler Djurvälfärd, Ekonomistjärnan och Djurförsörjningsportalen.

Analysen presenteras på ett 1-1,5 timmars möte på din gård. Ett sätt att få maximal effekt är att låta gårdens samtliga medarbetare vara med och enas om målen och handlingsplanen/tidslinjen.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om Styra med Nyckeltal, Kokontrollens nyckeltal eller våra managementverktyg är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta mig