alt-text

Styra med nyckeltal

Se din mjölkbesättnings fulla potential - i oktober kommer nya färska årsuppgifter från Kokontrollen att jobba med. Hör av dig till oss redan idag så berättar vi mer.

Nycklar till lönsamhet

Vi visar vad du behöver prioritera för att din besättning ska få en avkastning i nivå med de bästa mjölkgårdarna. Du får uppgifter om din besättnings hälsoläge och kan jämföra din gårds mjölkkvalitet med de bästa gårdarnas. Om foderuppgifter finns inlagda, får du också veta hur dina foderkostnader ligger till.

Du tar kommandot över kostnaderna

Du kan få insikter om hur kostnaden för utfört arbete på gården ser ut jämfört med andra gårdar. Vi hjälper dig med analysen och du får också en handlingsplan som gör genomförandet både enklare och roligare, inte minst genom att målen blir tydliga för alla som jobbar på gården.

Så går det till

Styra med nyckeltal visar din gårds utvecklingspotential i kronor. Vi utgår från dina nyckeltal i Kokontrollen och gör en analys för att få fram din gårds utvecklingsmöjligheter. Analysen tar 1-2 timmar att göra och de områden vi analyserar åt dig är produktion, djurhälsa, foder, arbete och mjölkkvalitet.

Du väljer sedan vilket/vilka områden du vill fokusera på. De blir grunden för de mål, den handlingsplan och tidslinje som tas fram. Ta gärna en första titt på vår mall:

Mall för mål och nuläge

Vi baserar analysen på information från bland annat verktygen Instrumentpanelen, Signaler Djurvälfärd, Ekonomistjärnan och Djurförsörjningsportalen.

Analysen presenteras på ett 1-1,5 timmars möte på din gård. Ett sätt att få maximal effekt är att låta gårdens samtliga medarbetare vara med och enas om målen och handlingsplanen/tidslinjen.

Botans Lantbruk arbetar med Styra med nyckeltal

Ta chansen att förbättra lönsamheten med hjälp av Styra med nyckeltal, säger Kristina, Botans lantbruk.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om Styra med Nyckeltal, Kokontrollens nyckeltal eller våra managementverktyg.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 09 40

Mobiltelefon:
070-537 06 63

Kontakta mig