Analysera nuläget

Intervju med Kristina Pershagen

Styra med Nyckeltal utmanar alla på gården

Vi sätter konkreta mål och alla tycker det är kul när det är dags för nyckeltalsmöte. Vi fokuserar direkt på vad vi behöver åtgärda.

Tack vare de objektiva siffrorna behöver vi inte lägga någon tid på att diskutera om de är korrekta. Ta chansen att förbättra lönsamheten med hjälp av Styra med Nyckeltal, säger Kristina, Botans lantbruk.

När årskörningen har kommit görs Styra med Nyckeltal på Bengt och Kristinas gårdar. Då det är dags för nyckeltalsmöte brukar vi startar vid 10 på förmidagen, säger Kristina. Då går vi igenom alla tal, och alla på gården är med. Totalt är vi 8 till 9 personer - även de som är barnlediga brukar komma och alla tycker det är lika roligt! Alla på gården vill veta vad som går bra och vad vi kan bli bättre på.

12 500 kg är bra, men jag är inte helt nöjd

Avkastningen totalt och per ko, det är vi alla mest intresserade av, och nu ligger vi på 12 500 kg ECM på Botans Lantbruk och 11 500 på den andra gården. Det är bra, men jag är inte nöjd och vi bedömer att vi kan bli ännu bättre. Vi har faktiskt backat lite, för vi har varit uppe på 12 900 kg ECM på ena gården. Men med tanke på att vi numera har två gårdar, och att vi dessutom nu utökar med ytterligare 100 kor, tycker jag ändå att resultatet är bra, säger Kristina. Vårt främsta mål är avkastningen, den följer vi alltid.

Förutom avkastningen brukar vi fokusera på två områden till som vi verkligen vill förbättra. För året som gått har det varit att förbättra kolimastiter och minska kodödligheten. I år har vi mindre mängd kolimastiter, och fler friska djur, vilket känns riktigt bra.

Vår Växa-rådgivare utmanar oss

Vår rådgivare, Kicki Markusson, kommer med förslag på vilka områden som gården kan fokusera på, och sen diskuterar vi det tillsammans. Kicki står för den objektiva bedömningen, och har möjlighet att utmana oss genom att hon kan bedöma vår produktion i förhållande till andra gårdars.

Kristina och Bengt tittar på nyckeltalen själva ett par gånger till per år. Och ungefär ett halvår efter nyckeltalsmötet med Kicki samlar Kristina och Bengt ihop sin personal för en egen genomgång. Vid halvårsmötet tar vi fram Signaler Djurvälfärd™: vi tittar på kostnaderna och nyckeltalen och vi kollar trenden för att se att vi inte är på väg åt fel håll, och diskuterar med personalen.

Det är viktigt att både vi själva och personalen, får upp ögonen för att det är så mycket pengar i djurhälsokostnaden. Vi kollar även på kalvningsintervallet, och vi har lite för långt kalvningsintervall – det får inte bli sämre. Vårt mål är 12,6 och vi ligger nära det. För att nå vårt mål behöver vi börja seminera tidigare.

Det är inte fodret som är förklaringen till om det går bra

Styra med Nyckeltal är en jättesporre – man kan sätta upp konkreta mål och man kan visa dem för personalen. Det är objektiva siffror som visar hur det går! Vi kollar på siffrorna och ser direkt hur läget är, sen lägger vi tiden på att diskutera vad vi ska göra åt problemen.

På den andra gården har vi haft fokus på arbetstiden. Vi har jobbat med vad vi gör under dagarna, har gjort arbetslinjer, vilket vi faktiskt gjorde att vi kunde minska ner en anställd, tack vare bättre rutiner, säger Kristina.

Använder man inte Styra med Nyckeltal missar man en väldigt bra chans, att se produktionen ur flera olika vinklar, säger Kristina. Det är inte bara ett gott foderår som förklarar om det går bra!

Botans Lanbruk

Från vänster: 1861 Junis - ko, Krister Östman - djurskötare, Camilla Buvall - djurskötare, Johan Lundqvist - djurskötare, Stefan Larsson - traktorförare, Linda Jonsson - djurskötare, Kristina Pershagen Samuelsson - delägare, Bengt Samuelsson - delägare och Peter Andersson - gårdens allt i allo.

Botans Lantbruk, utanför Rättvik

Ägare: Kristina Pershagen Samuelsson och Bengt Samuelsson
Företaget drivs i två enheter: Botans Lantbruk och Österfors gård

Besättning: 330 kor och ökar nu till 430 kor totalt på båda gårdarna
Raser: 50% Holstein och 50% SRB
Personal: 11 personer förutom Kristina och Bengt
Odlad areal: 410 ha totalt
Utrustning: karusell på Botans Lantbruk respektive grop på Österfors gård

Exempel 
- graferna nedan är endast exempel och har ingen anknytning till gårdarna i denna artikel.

Styra med Nyckeltal visar din gårds utvecklingspotential i kronor.

Styra med nyckeltal

Signaler Djurvälfärd™ visar djurhälsokostnaden per kg ECM i besättningen

signaler djurvälfärd