Mer om kött och inrapportering

Här hittar du mer information för dig som nötköttsproducent. Bland annat slaktstatistik, viktkrav, stambokföring och mycket mer. Läs också om inrapportering via webb och blanketter.

Slaktresultat 2004-2019

Här finns nya slaktresultat för olika raser och för korsningar. Följ medeltal på slaktvikt, klass, fett, ålder vid slakt och slaktkroppstillväxt för olika raser och slaktkategorier. Förutom renrasiga mjölk och köttdjur finns även resultat för korsningar indelade efter i huvudsak tung- respektive lätt köttras.

Slaktresultat från KAP och Kokontroll för perioden 2004-2019

Resultaten redovisas för åren 2004 och framåt med ett medeltal beräknat för de senaste fem åren. Det gör det möjligt att både följa utvecklingen i tid och jämföra olika raser.

Årsresultat

Tabeller för kalvningsresultat och korrigerade vikter 2018
Tabeller för kalvningsresultat och korrigerade vikter 2017 
Tabeller för kalvningsresultat och korrigerade vikter 2016 

Övrigt material
Blankett: Fältrapport vägning/mätning/korshöjd/hornstatus i KAP
Blankett: Fältrapport långa och korta namn
Tips på vågar för att väga födelsevikt

Se senaste husdjursstatistiken

Här hittar du avelsvärden för köttras

Avelsvärden publiceras på ett antal olika ställen, både för mjölk- och köttraser.
Se sammanställning över var de presenteras

Kontakta mig