Styrning och rutiner

Statistik

Statistik

Här hittar du nya slaktresultat för olika raser/korsningar, och tabeller för kalvningsresultat och korrigerade vikter.

Slaktresultat 2004-2019

Här finns nya slaktresultat för olika raser och för korsningar. Följ medeltal på slaktvikt, klass, fett, ålder vid slakt och slaktkroppstillväxt för olika raser och slaktkategorier. Förutom renrasiga mjölk och köttdjur finns även resultat för korsningar indelade efter i huvudsak tung- respektive lätt köttras.

Slaktresultat från KAP och Kokontroll för perioden 2004-2019

Resultaten redovisas för åren 2004 och framåt med ett medeltal beräknat för de senaste fem åren. Det gör det möjligt att både följa utvecklingen i tid och jämföra olika raser.

Årsresultat

Tabeller för kalvningsresultat och korrigerade vikter 2020

Statistik för tidigare år hittar du i husdjursstatistiken

Kontakta mig